Tanken er god, men inngrep i floraen av blomster og majestetiske trær langs veien er jo galskap. La oss bevare denne «parken» og friluftsarealet med bord for kaffekos og mat nedenfor veien. At det er viktig for bussene å få en opparbeidet snuplass kan jeg forstå, men ikke ødelegg den harmonien området er preget av i dag.

Undertegnede sykler langs kysten fra Råel til Skallevold hver dag for å bade fra moloen, og holder på med dette frem til 15. desember! Jeg har aldri opplevd problemer med trafikken på denne veien, men fra Skallevold opp mot Brekkebakken er det livsfarlig å sykle. Veien her er smal og uten gang- og sykkelvei. Det kommer til å skje en dødsulykke der snart!

Turister og andre skremmes også vekk fra Skallevoldstranda av en stålstige ned fra moloen, med spisse kanter i mønsteret på trinnene som risper deg opp under bena. Dette har vært klaget på i snart to år uten at det er blitt forsvarlig utbedret! Skam dere! Ingen skjønner at det ikke blir gjort noe med dette.

En annen ting: Nede ved lekeplassen, ved sivet, rundt trærne og utenfor den nærmeste eneboligen gror det gress og brennesle vilt på et stort område utenfor gjerdet. Alt dette er på kommunens eiendom!