Årsregnskapet for 2021 er klart, og viser at kommunen gikk med 254 millioner kroner i overskudd i fjor. Samlede inntekter for kommuner var i overkant av 5 milliarder kroner, opplyser kommunen en pressemelding på sin hjemmeside.

– Dette er svært gode nyheter for kommunen og innbyggerne, uttaler kommunedirektør Egil Johansen.

Da kommunestyret vedtok budsjettet for 2021, belaget politikerne seg på å måtte bruke 25 millioner kroner av kommunens disposisjonsfond for å få budsjettet i balanse. Nå viser årsregnskapet at fondet isteden kan styrkes med 254 millioner kroner. Kommunens disposisjonsfond utgjør nå 587 millioner kroner.

– Det gode resultatet i 2021 gjør økonomien mer robust, og vil gjøre det lettere for oss å håndtere de utfordringene vi står overfor i årene som kommer, sier kommunedirektøren.

– Behov for flere stillinger

Men selv om kommunen kan vise til gode resultater for 2021, så understreker Johansen at det er behov for å videreføre arbeidet med å effektivisere og omstille driften i kommunen.

– Vi kommer til å bli flere eldre i samfunnet vårt de kommende årene, og det er både behov for flere stillinger og nye investeringer for å gi innbyggerne de tjenestene de skal ha. Men med et styrket fond står vi litt bedre rustet til å møte utfordringene, sier han.

Lavere kostnader

Helsesektoren er ett av områdene der kommunen har klart å få bedre kontroll på økonomien.

– Da vi startet arbeidet med å slå sammen Re og Tønsberg til én kommune i 2018, brukte begge kommunene vesentlig mer enn sammenlignbare kommuner på både sykehjemsdrift og hjemmebaserte helsetjenester, forteller Mette Vikan Andersen som er kommunalsjef for mestring og helse.

– Nå ligger vi under snittet på kostnader til sykehjem, og også kostnadene til hjemmetjenester er på vei ned, sier hun.

Hun er imponert over innsatsen fra både ansatte og ledere i sektoren.

– Dette er et resultat av et godt lagarbeid. Vi har begynt å jobbe på andre måter, hele tiden med fokus på å opprettholde kvaliteten i tjenestene.

Høyere skatteinntekter

Det opplyses videre i pressemeldingen at det er mange grunner til at kommunens resultat ble betydelig bedre enn forventet i fjor.

– Kommunen har hatt en større befolkningsvekst og betydelig høyere skatteinntekter enn forventet. Utsatt virkningsdato for lønnsoppgjøret har i tillegg medført at vi har spart lønnskostnader, og samtidig har vi fått bedre avkastning enn forventet på plasserte midler. Pensjonsutgiftene ble også lavere enn forventet, og i tillegg har vi fått en kompensasjon for utgifter knyttet til koronapandemien som godt og vel dekker de utgiftene vi har hatt.

Han advarer likevel mot å tro at resultatene vil bli like positive i årene som kommer.

– Vi kan ikke belage oss på like mye stang inn hvert år. Vi må regne med at rentene vil stige, og vi kan heller ikke ta det for gitt at skatteinntektene fortsetter å vokse i samme tempo.