Styringsrenta senkes til 0,5 prosent

Sentralbanksjef Øystein Olsen presenterer årsrapport for Statens pensjonsfond utland 2015 på en pressekonferanse i Norges Bank i Oslo onsdag.

Sentralbanksjef Øystein Olsen presenterer årsrapport for Statens pensjonsfond utland 2015 på en pressekonferanse i Norges Bank i Oslo onsdag. Foto:

Av
Artikkelen er over 4 år gammel

Norges Bank senker styringsrenta med 0,25 prosentpoeng til 0,5 prosent, og vurderer det som sannsynlig at renta settes ytterligere ned i løpet av året.

DEL

– Vekstutsiktene for norsk økonomi er noe svekket, og vi venter at prisveksten etter hvert vil avta. Styringsrenten settes derfor ned, sier sentralbanksjef Øystein Olsen.

At Norges Bank valgte å kutte styringsrenta med et kvart prosentpoeng var helt i tråd med forventningene til de store meglerhusene. Rentekuttet var også det Norges Bank selv så for seg som mest sannsynlig på det forrige rentemøtet en uke før jul i fjor. Den gang ble renta holdt uendret på 0,75 prosent.

Lavere vekst

I fjor ble det registrert den laveste veksten i bruttonasjonalproduktet for Fastlands-Norge siden finanskrisen i 2009, noe som økte sannsynligheten for et rentekutt torsdag.

Viktig for renta er også oljeprisen som er 60 prosent lavere enn på snaut to år. Den negative utviklingen i hele oljebransjen fortsetter med fall i investeringene og mange tusen arbeidsplasser er blitt borte.

Norges Bank peker i sin begrunnelse for rentekutt med at veksten internasjonalt ser ut til å bli noe lavere enn ventet, og at rentene i andre land har falt. Samtidig fastslås det at utviklingen i norsk økonomi har vært svakere enn det som har vært lagt til grunn, og at arbeidsledigheten trolig vil stige noe.

Ytterligere kutt

Svekkelsen av kronen har dessuten løftet veksten i konsumprisene, mens lønnsveksten i år ser ut til å bli lavere enn i fjor. Etter hvert som virkningene av en svakere krone fases ut, vil prisveksten avta, fastslår Øystein Olsen.

– Slik vi vurderer utsiktene, kan styringsrenten bli satt ytterligere ned i løpet av året, sier sentralbanksjefen.

Artikkeltags