De økonomiske rammene til Tønsberg kommune er trange. Den lokale handlefriheten er lav. Likevel, vi som lokalpolitikere ser de store behovene på oppvekstområder. I gjennom denne kriseperioden har situasjonen i barnehagene spesielt blitt tydelig.

Arbeiderpartiet i Tønsberg er opptatt av å se barna og gjøre noe med den lille lokale friheten vi har. Derfor forslo vi, etter dialog med tillitsvalgte, et prosjekt med økt bemanning i noen barnehager og fikk med oss posisjonen på dette.

Fakta om Prosjektet «Økt grunnbemanning» Det starter fra nytt barnehageår i Semsbyen barnehage, Knapløkka barnehage og Brekkeåsen barnehage. Barnehagene er valgt ut i fra funn Levekårsundersøkelsen.

I forbindelse med budsjett og økonomiplan vedtok Kommunestyret å i gangsette et forsøk der tre barnehager får tilført en assistent i 100% stilling og en pedagog i 100% stilling fra nytt barnehageår 1.8.2021 med lik organisering og fordeling av de nyansatte. Prosjektet gjelder til 31.7.2022. Effekten av økt bemanning skal evalueres.

Vi må bruke kunnskap.

Når vi politikere får forelagt oss grundige utredninger, som Levekårsundersøkelsen, så må vi kjenne vår besøkelsestid og gjøre noe med det vi kan.

Den lokale økonomiske handlefriheten til kommune Norge er svekket. Det er tungt å stå i som lokalpolitiker. Vi vil jo gjøre så uendelig mye mer. Uansett, håper vi at de små grepene også kan bli sett som positive grep i en trang og tung tid.