Gå til sidens hovedinnhold

Om Høyres ordvalg i debattklimaet

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

I kommunestyret i Færder kommune 12. mai 2021 diskuterte politikerne i Færder boplikt. Høyres representant Jan Helge Fosse er motstander av boplikt. I sitt innlegg tok han utgangspunkt i sin fars kamp mot okkupasjonsmakten under andre verdenskrig og den friheten hans far og mange med han kjempet for. Dette dannet, ifølge Fosse, et naturlig historisk bakteppe for å karakterisere det han upresist omtaler som venstresiden i Færder som tilhengere av maktbruk og motstandere av frihet for egne innbyggere. Innlegget til Fosse ligger på nett: https://faerder.kommunetv.no/archive/237

I VG 19 mai 2021 sammenligner Høyres Erlend Larsen kommunisme og nazisme, og fastslår at partiet Rødt er kommunistisk. Han mener også at kommunisme og nazisme kan sidestilles, og at Rødt når det gjelder antidemokratiske holdninger har likhetstrekk med nazismen. Larsen representerer Høyre på Stortinget, og er valgt inn fra Vestfold.

Vi er på vei inn i den intense delen av en valgkamp der det vil bli mange anledninger til å diskutere verdier, valg og ideologi.

I Færder Arbeiderparti er vi opptatt av ordenes makt, og vi er tydelige til våre politikere om at politiske kollegaer fra alle partier og partiene som sådan, skal omtales respektfullt og skikkelig, og i kontekster som er akseptable.

Jeg synes ikke de to eksemplene som her er gjengitt fra sentrale tillitsvalgte i Høyre bidrar til et godt debattklima. Færder Arbeiderparti vil forsøke å unngå å bruke lignende ord, bilder eller metaforer når vi skal omtale politikere eller politiske partier med andre synspunkter enn våre.

Kommentarer til denne saken