Hvor ligger Hjemseng omsorgsboliger? Det kan en spørre om etter å ha lest et oppslag i TB 14/10 hvor det skrives: Brudd ved Hjemseng omsorgsboliger. Akkurat det skal jeg ikke kommentere, men jeg stusset litt da jeg så vedlagte bilde. Det kan da umulig ligge i Hjemseng, tenkte jeg, og det er sikkert andre som har tenkt det samme.

Som kjent er det både bensinstasjon, bilverksted og et stort forretningsbygg i Hjemseng, men ikke den omsorgsbolig som bildet viser. Hva så? Det skulle vise seg at omtalte omsorgsboliger slett ikke ligger i Hjemseng, men på Søndre Gipø, i det området hvor det i 1960 ble oppført et nytt og moderne pleiehjem, som lenge var Nøtterøys stolthet.

Nå skrives 2019, pleiehjemmet er lagt ned, og hva som skjer med det store bygget, vet jeg ikke. Men stedet har fått andre funksjoner, Kommunens tekniske etater har fått flotte lokaler og det er bygget ulike typer av omsorgsboliger med utsikt mot sør og øst. Et av dem har adresse Hjemsengveien 15. Mitt råd til Færder kommune er derfor: Gjør en vri og gi boligene et annet navn. Kall dem heller: Omsorgsboligene på Søndre Gipø.

Et annet problem er at det nå ikke går busser i Hjemsengveien, og det er 1000 meters avstand fra tettstedet Hjemseng til de nevnte omsorgsboliger. Heller ikke i Semsveien, hvor det store Bjønnesåsen bo- og aktivitetssenter ligger, går det for tiden busser, men det kan neppe kommunen gjøre noe med.