Omstridt byggeprosjekt avgjøres i dag: – Har vært en svært uryddig prosess

Den mye diskuterte og omstridte Hjemseng-utbyggingen skal i onsdagens kommunestyre behandles for alle siste gang.