Gå til sidens hovedinnhold

Opplevelsen av å stå igjen

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Har du noen gang følt på hvordan det er å stå igjen, måtte bli hjemme når venner skal ut eller ikke kunne gjøre noe spontant?

Det er en opplevelse mange med ulike funksjonsnedsettelser lever med hver eneste dag. Det er vel ingen som ikke vil at det skal være slik, og alle vil forsøke å legge til rette slik at alle er med. Så hvorfor er vi allikevel ikke kommet lengre? Hvorfor ser vi at det er en kamp om ressurser, assistanse, støttekontakter og BPA? Hvorfor er det fortsatt mange hindringer og begrensinger i bevegelsesfriheten for mange?

Det kreves handlingsvilje, politiske og økonomiske muskler for å skape endring. Sterke brukerorganisasjoner gjør en formidabel jobb, og kommunene legger til rette innenfor de rammer politikerne har gitt dem - men det er ikke tilstrekkelig.

I et rettferdig og demokratisk samfunn har alle like muligheter og rettigheter til å leve frie og selvstendige liv. Å bygge et samfunn for alle handler om likestilling og menneskerettigheter. Funksjonshemning oppstår først og fremst gjennom samfunnsskapte barrierer. SV sin politikk vil bygge ned slike funksjonshemmende barrierer.

Alle med funksjonsvariasjon skal være trygge på at fellesskapet stiller opp. Dette gjelder også familier som skal få eller får et barn med funksjonsvariasjon. All infrastruktur og offentlige rom skal være tilgjengelige for personer med funksjonsnedsettelser. SV vil ha et inkluderende arbeidsliv, tilpasset opplæring for barn og unge, og sikre at alle får den tilrettelegging, bistand, hjelpemidler og oppfølging de trenger for å leve liv i tråd med egne ønsker og verdier.

SV vil ta FN-konvensjonen om rettigheter til mennesker med nedsatt funksjonsevne ( CRDP) inn i den norske menneskerettighetsloven. Vi har som mål at Norge skal være universelt utformet innen 2035, og jobbe for likestilling og tiltak mot diskriminering i skole, arbeid og samfunnet ellers. Alle som har behov for brukerstyrt personlig assistanse (BPA) skal få dekket det gjennom folketrygden, og dermed ikke være avhengig av kommunens økonomi. Videre så forslår vi at alle barn og unge som har rett på hjelpemidler får det gjennom hele utdanningsløpet, og at spesialpedagogiske tiltak sikres alle. SV mener også det er på tide å erstatte dagens vergemålslov med en lov som gir rett til hjelp for å treffe egne beslutninger etter egen evne.

Politikk handler om å ville noe, prioritere noe, og å styrke handlingsrommet i offentlig sektor. Samarbeid med brukerorganisasjoner og frivillige er viktig, men kan ikke erstatte felleskapets ansvar for deltakelse og demokrati for alle.

SV har en klar og helhetlig politikk som ivaretar dette, og vi håper på tillitt til å handle etter valget .

Kommentarer til denne saken