Undertegnede beskyldte i et innlegg i Tønsbergs Blad den 13.10. 2021 for at avisen svikter sitt samfunnsoppdrag og bedriver forsøk på karakterdrap på talspersonen for naboer til Nedregate 19.

Dette har avisen prisverdig tatt tak i og gitt Arkitekturopprøret Tønsberg (AOT) fast spalteplass, der Lene L. Kjølner gir til kjenne sine meninger som talsperson for AOT.

Dette har avstedkommet betydelig oppstyr og sterke reaksjoner i byens politiske miljø, spesielt etter Lene L. Kjølners innlegg den 29.04 .2022 der hun i ironiske ordelag omtalte politikernes handlemønster i byggesaker, spesielt sak om byggetillatelse vedrørende Nedregate 19.

LES OGSÅ: Vår lokale variant av oligarker

Senere har debatten om byutviklingen i Tønsberg sporet helt av.

Kommunestyrerepresentant Lisbeth Johansen (Ap) beskriver i svært indignerte ordelag i TB den 28.04. 2022 sin medvirkning, og gir uttrykk for at «AOT koser seg i sin misnøye».

Det politiske flertallet i Tønsberg, med ordføreren i spissen, har i stedet for å ta en smule selvkritikk gått fullstendig i skyttergravene og beskyldt Lene L. Kjølner og andre for å bedrive sjikane og dess like overfor byens politikere.

LES OGSÅ: Hvor mye venter vi egentlig at politikerne våre skal tåle?

Partisk overdommer

Til alt overmål har en innflyttet kommunikasjonsekspert, som innrømmer at han ikke har fulgt denne saken spesielt lenge, hevet seg på, og opptrer som en slags partisk overdommer i debatten, og får derfor et kraftig tilsvar av Paul Grøtvedt i hans innlegg i TB den 05.05. 2022. Kommunikasjonseksperten skriver en del vettugt om hvor smart det er å dempe aggresjonsnivået. Ja vel, men dette er en for enkel analyse når et aggresjonsnivå som med svært god grunn er drevet fram av AOT i sin klagestorm på faglig grunnlag for en god byutvikling og fortvilelse over arrogansen, skyttergravsmentaliteten og det totale fravær av begrunnelse for vedtak i byggesaken vedrørende Nedregate 19.

LES OGSÅ: Tømming av orale latriner i full offentlighet er aldri OK

De stridende parter evner ikke å snakke sammen på en konstruktiv måte.

At vedtak i sak om Nedregate 19 ikke begrunnes, er et demokratisk problem i den forstand at det gir grunnlag for å mistenke det politiske flertallet for samrøre med utbyggere og at de kvier seg for å gå ut offentlig med en god begrunnelse for vedtak, hvilket ikke kan bety annet enn at det politiske flertall aksepterer lite aktverdige hensyn til utbygger hva gjelder profittmaksimering på bekostning av naboer og en god byutvikling og der trusler fra utbygger om tap av arbeidsplasser vinner fram.

LES OGSÅ: Ren propaganda fra kommunikasjonsekspert

Ukultur

Det politiske flertall har åpenbart ikke forstått og / eller valgt å ikke forholde seg til at denne ukulturen, d.v.s. samrøret mellom politisk nivå og eiendomsutviklere var en av de viktigste årsakene til det politiske skiftet ved kommunevalget i 2019.

Kardinalspørsmål her er: Hvorfor har denne tilspissede og svært polariserte situasjonen oppstått og utviklet seg til uakseptable høyder? Hvem har ansvar for å bringe denne «krigen» over i en respektfull dialog mellom politisk nivå, AOT og alle vi som ønsker en god byutvikling som Tønsberg by og alle som elsker denne byen fortjener?

LES OGSÅ: Hvorfor tror Grøtvedt og Kjølner at verden bygges med sinne og leggspark?

Det er opplagt for meg at ordføreren i Tønsberg, Anne Rygh Pedersen, må ta ansvar og meglerrollen for snarest mulig sørge for at det opprettes enn konstruktiv dialog mellom Arkitekturopprøret Tønsberg og kommunen.

Hvis ordføreren ikke tar dette ansvaret er det lett å se for seg et gedigent velgeropprør i anledning kommunevalget høsten 2023, noe som underbygges av den store tilstrømmingen av nye medlemmer i Arkitekturopprøret Tønsberg.