I undersøkelsen som Sentio Research har gjort for Nationen svarer 47 prosent av de spurte i Oslo at de er positive eller svært positive til en kjøttavgift for å redusere utslippene fra landbruket. På landsbygda vil bare 20 prosent ha en slik avgift, mens 54 prosent er negative.

I alt 32 prosent av de spurte er positive til en slik avgift, mens 37 prosent er negative. Folk i andre større byer i Norge er også klart mer positive enn folk fra mindre steder.

– Folk fra bygda er nok mer negative til en slik avgift fordi landbruket og arbeidsplassene knyttet til matindustrien er mer distriktsorientert. I Oslo er man ikke like avhengige av landbruket. Samtidig er det noen mattrender som går i retning av at man spiser mindre kjøtt, og slike trender får gjerne fotfeste først i de større byene, sier Gunnar Vittersø, som er forsker ved Forbruksforskningsinstituttet SIFO.

Det er også klare forskjeller mellom folk etter hvilket parti de stemmer på. Blant miljøpartiene Venstre, Rødt, SV og MDGs velgere vil over halvparten av de spurte ha en kjøttavgift, mens Frp og Sps velgere er klarest imot en slik avgift.