Og de ser alvoret i at fisken i fjorden er borte og at plantelivet kveles av dårlig vannkvalitet. Og de ønsker å legge press på sentrale myndigheter for å få til en finansiering av nye renseanlegg som skåner kommunenes innbyggere for ytterlige avgifter. Beregninger tyder på at hver husstand ellers vil få en merutgift på 5.000-7.000 kroner i året for å dekke kostnaden for de tiltakene som trengs.

Klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap) uttaler at kommunene rundt fjorden må finne seg i å betale mesteparten av utgiftene til dette. Hvorfor det må være slik, er ikke lett å forstå når vi frimodig kaller oss for ett av verdens rikeste land. Man aner at det kan være mer stas for en høytstående politiker å komme til utlandet som representant for en søkkrik stat og love penger til f.eks. klimatiltak i Amazonas. På tolv år har vi bevilget 32 milliarder kroner til bekjempelse av avskoging der. Og det er et flott tiltak, men å få skikk på naturen i vårt eget nærmiljø burde være like selvfølgelig!

Arbeiderpartiet, med en velgerskare som langtfra er fornøyd, burde skjønne at her har man en vinnersak. Gå for en tilnærmet fullfinansiering av de tiltak som trengs for å rette opp i mange års vanskjøtsel. Og dette tror jeg nesten alle ansvarlige partier vil omfavne. Når alt er på plass kan man eventuelt diskutere hva den enkelte kommune og husstand bør bidra med. Det er ikke tid for sommel og nøling i denne saken. Oslofjorden er en for stor kilde til glede for veldig mange mennesker til at vi ikke handler nå.