Det er det høyeste antall innlagte siden 17. desember 2021, da det var 383 innlagte koronapasienter i Norge.

Koronapasientene utgjør 4,1 prosent av de totalt 9.709 innlagte pasientene på sykehus i Norge torsdag.

44 av pasientene med covid-19 ligger på intensivavdeling, en økning på ni fra dagen før. Koronapasientene på intensivavdelingene utgjør 19,5 prosent av alle landets intensivpasienter.

Av koronapasientene på intensiv får 21 respiratorbehandling. Det er to færre enn dagen før, ifølge Helsedirektoratets oversikt torsdag.

Må videreføre tiltak

I skrivende stund har Sykehuset i Vestfold 23 pasienter innlagt med korona.

– Mange av disse har en annen hoveddiagnose enn korona, uttalte fagdirektør på Sykehuset i Vestfold, Jon Anders Takvam tidligere, uten å gå noe nærmere innpå det.

Og av personvernhensyn ønsker de ikke å gi ut tall på pasienter som ligger på intensiv eller i respirator.

Ettersom smittetrykket er såpass høyt i Tønsberg, med over 400 nye tilfeller registrert både tirsdag og onsdag, opprettholdes de forsterkede smitteverntiltakene ved sykehuset inntil videre.

– Vi må beskytte sårbare pasienter og prøve å unngå at mange medarbeidere blir syke, sa Takvam.

Derfor viderefører de kravet om munnbind for både pasienter, besøkende, ledsagere og ansatte.

– Hadde dette vært på denne tiden av året i fjor, så hadde vi vært i alarmberedskap, uttalte Tønsberg-ordfører Anne Rygh Pedersen onsdag formiddag.

Regler for besøk:

  • Pasienter og besøkende som skal til sykehuset må bruke munnbind.
  • Besøkende må ha god hånd- og hostehygiene. Bruk såpe og vann eller alkoholbasert hånddesinfeksjonsmiddel. Bruk papirlommetørkle eller albukroken når du hoster eller nyser. Kast lommetørkleet, og vask hendene etterpå.
  • Besøkende med bekreftet Covid-19 kan ikke komme på besøk eller være ledsager. Unntak kan i noen tilfeller vurderes, for eksempel ved kritisk sykdom og for ledsagere til fødende.
  • Besøkende som har luftveissymptomer eller andre symptomer forenlig med Covid-19 skal som hovedregel ikke komme på besøk. Dette gjelder også for vaksinerte og beskyttede. Unntak kan i noen tilfeller vurderes, for eksempel ved kritisk sykdom og for ledsagere til fødende.
  • Dersom besøk ikke kan unngås må det avklares med pasienten i forkant slik at ikke flere kommer på besøk til samme pasient samtidig. Sengepostene er behjelpelige med dette ved behov
  • Vi henstiller til å overholde besøkstider på den enkelte sengepost.

Kilde: Sykehuset i Vestfold

Flest i Helse sør-øst

Fordelingen av koronapasienter blant de ulike helseregionene er som følger (prosentandel av regionens totale innlagttall i parentes): 227 hos Helse sør-øst (4,4), 95 hos Helse Vest (4,8), 62 hos Helse Midt-Norge (4,3), og 18 hos Helse Nord (1,7).

Av pasientene på intensivavdeling er regionfordelingen som følger (prosentandel av regionens totale intensivinnlagte i parentes): 33 hos Helse sør-øst (24,8), fire hos Helse Midt-Norge (16,7), fire hos Helse Vest (13,8), og tre hos Helse Nord (7,5).

Forrige topp den 17. desember 2021 var 383 koronapasienter innlagt på sykehusene.

Helsedirektoratets tall viser ikke om koronapasienter er innlagt som følge av koronavirus eller om de er innlagt for noe annet, men har fått påvist korona.

Siden februar 2020 har 1.086.614 personer fått påvist koronasmitte her i landet, viser torsdagens foreløpige tall fra det nasjonale meldesystemet for smittsomme sykdommer (MSIS).