Denne gang er det Toril Eeg som skal begunstiges ytterligere. Fra en meget godt betalt jobb som kommunedirektør i Færder, går hun etter all sannsynlighet inn som ny fylkesdirektør i Vestfold, med en lønn på 1,7 millioner.

Jeg presiserer at dette ikke er et angrep på Toril Eeg, jeg kjenner henne ikke. Derimot er det et angrep på alle disse utvalgene og styrene, som fastsetter lønn og andre vilkår, samtidig som de gjør ubegripelig dårlige ansettelsesavtaler.

Hvem sitter for øvrig i tilsettingsutvalget? Praksisen ligner veldig på kameraderi, både her og i andre avgjørelser på kommunalt, fylkeskommunalt og statlig nivå. Det som skjer i det offentlige er at de samme menneskene driver rundt i en evig, godt betalt runddans.

LES OGSÅ: Kristian (SV) rasende over kjempelønn til fylkesdirektør: – Har ikke tillit

Feilvurderinger

Det hevdes at offentlige toppstillinger må betales svært godt for å tiltrekke seg de beste kandidatene. Da undrer jeg meg over alle feilvurderingene som foretas. Som skattebetaler protesterer jeg mot at samtidig som det offentlige øser ut penger, bl.a. til et byråkrati som er dobbelt så stort i Norge som i Sverige – er politikerne opptatt av å finne nye eller utvidede måter å beskatte oss på.

Fra tid til annen står en maktperson frem, gjerne i en valgkamp, og sier at praksisen med overbetalte toppbyråkrater er moden for revisjon. Så blir det stille, og forholdene blir bare verre. Pussig er det også at de fleste norske politikere er for medlemskap i EU. Har det noe med at man da får tilgang til enda et svært gunstig byråkratisk nivå? Mistanken er der.

LES OGSÅ: Tommelen opp for hemmelighold

Fylkeskommunen bør legges ned. Stat og kommune bør kunne utføre funksjonene fylket har. Jeg etterlyser edruelighet i offentlig forvaltning.