Det skal hår på brøstet til, Steinar, for å gå ut med påstander som ikke henger på greip. Da pensjonsreformen ble innført i 2011, uttalte tu at "uansett hva de partiene i opposisjon sier, har de ikke en tøddel av mulighet til å endre pensjonsreformens vedtak."

LES OGSÅ: Nytt tapsår for pensjonistene

Med disse bastante og arrogante ordene er det underlig at Arbeiderpartiet nå skulle ha snudd. Er det snart valg? Situasjonen er unektelig vanskelig for de med den minste pensjonen. Det ranet du henviser til i ditt innlegg er satt i scene av Arbeiderpartiet for mange år siden. Som mange årlig politiker har jeg ingen tro på at man får flertall for en minstepensjonsøkning, da man allerede ved dette årets oppgjør vendte tommelen ned for fjerning av underreguleringen for sjette gang.

LES OGSÅ: Aldersdiskriminering som system: År for år reduseres pensjonistenes kjøpekraft.

Så, igjen et påbegynt valgkamputspill. Tror du selv på at Arbeiderpartiet ville gi en million pensjonister muligheten til forhandlinger om pensjonen? Nei, ingen tror på det. Det er nedsatt en komité som skal se på den nåværenden pensjonsreformen. Er dette til pensjonistenes fordel, eller vil vi oppleve en reduksjon i utbetalingene fra staten av våre egne penger? Jeg ser fram til behandlingen av Arbeiderpartiets forslag om økte pensjoner og forhandlingsrett. Jeg tviler.