Men hva om de demokratiske prosessene ikke er der, og hva om positive og meningsfylte innspill ikke blir lyttet til, gang på gang? La meg, som Bjørn B. Jacobsen, være litt personlig. Jeg var ansatt i Tønsberg kommune fra 1977 til 1998. Jeg har vært med på utviklingen av Brygga fra en forfallen bakevje til suksessen den er i dag, opplevd gode dialoger mellom kommune, innbyggere og utbyggere og konstruktive prosesser i forbindelse med planlegging, rehabilitering og utbygging av området. Sånt var faktisk mulig den gangen!

LES OGSÅ: Hvorfor tror Grøtvedt og Kjølner at verden bygges med sinne og leggspark?

I dag mener mange at dette ikke er tilfelle, og at byen ikke er tjent med måten mye av utbyggingen skjer på. Derfor har jeg de senere årene deltatt i byutviklingsdebatten og forsøkt med størst mulig saklighet å meddele mine erfaringer og synspunkter. Men det er en grense for alt. Derfor skrev jeg i TB i forbindelse med utbygging av Nedre Langgate 19:

«Debatt og meningsbrytning er best tjent med en saklig tone, men når jeg leser KB arkitekters Planbeskrivelse for Nedre Langgate 19 med tilhørende eiendommer blir jeg fristet til å la sakligheten fare. For ta en titt på illustrasjonen, … … og les samtidig følgende utdrag fra teksten:

Området har ingen førende stedstypisk arkitektur som bør legges til grunn for å oppnå kvaliteter knyttet til tilpasning til omgivelsene. Viktigere blir det å løse opp og dekomponere volumene for å komme omgivelsene i tale.

Slik kan altså arkitektene i KB arkitekter få seg til å beskrive et byggeprosjekt i Norges eldste by, i tospann med en utbygger. Slik kan de velge å se bort fra helhetsvirkningen i bylandskapet.. For bygningens form avviker og bryter med det meste i bylandskapet.. Dette er miljødrap.»

LES OGSÅ: Ren propaganda fra kommunikasjonsekspert

Opprør

Det er for tiden et bredt folkelig opprør mot utviklingen i mange byer. I Tønsberg hersker det allmenn fortvilelse. Opprøret begrenses ikke til de to debattantene Bjørn B. Jacobsen refererer til. Hans kommentar er derfor en avsporing av debatten. Kommentaren tjener kun utbyggernes interesser og tåkelegger planmyndighetenes ansvar.

LES OGSÅ: Spaltist-busters

Verden bygges ikke med sinne og leggspark, skriver Bjørn B. Jacobsen. Mulig det, men en frisk debatt hører med i et sunt demokrati. I vårt land tolkes ytringsfriheten vidt. Såkalte «spark og slag» aksepteres, innenfor visse rammer. Og hvem er det egentlig som avgir det første sparket i utbyggingssaker om ikke utbyggerne selv, eventuelt med god hjelp av planmyndighetene.

LES OGSÅ: Signaturen «slapp unna» – landets styggeste bygg er kåret

Innbyggernes interesser og behov kommer ofte for seint med i planprosessen. Er det rart at det blir rabalder når utbyggingssakene, igjen og igjen, strider mot kommunens egne retningslinjer for et godt bymiljø, der barn (og alle andre) kan le og trives? Det hersker en berettiget fortvilelse over mye av utbyggingen som skjer i Tønsberg. Det er på høy tid at byens myndigheter tar fortvilelsen på alvor.