Vi ble, med rette, gjort oppmerksomme på sykehusenes innsats når liv skulle reddes. Leger og sykepleiere var ofte i TV-ruta, der de ble heiet frem, men hvor ble det av renholdsarbeideren?

Renovasjon og renhold er nok ett av de viktigste hjulene i et fungerende samfunn, men dessverre får de sjelden, eller aldri, noen oppmerksomhet for jobben de gjør. De bare er der – skygger som sveiper over gulvet, bærer ut blodige filler fra operasjonssalen, vasker gulvene i alle kontorbygningen, skolene, på togene, bussene, flyene … og frakter husholdningsavfallet vårt, hver uke, til gjenvinningsstasjoner. De bør få medalje for innsatsen i det grønne skiftet!

LES OGSÅ: Søpla flyter ved naturreservatet på Kilen: – Det ser helt forferdelig ut der

Avfallsdunkens plassering

Vesar og dens ansatte ute i felten, gjør en utmerket jobb, spesielt de som hver dag tømmer avfallsdunkene våre i all slags vær, som nå i vinter. Vi har hatt glatte dager, vinterdager med mye snø på kort tid, plaskregn og kulde som medførte vanskelig føreforhold. Gata vår, er litt kronglete og bratt med en ekkel sving, men Vesarbila er godt skodd og sjåføren Veronica, løste utfordringene kjempebra. Hun hentet avfallet, trillet dunkene mange meter i snøen, før avfallet forsvant ned i gapet på den store bila. Veronica er en humørfylt renholdsarbeider med kunnskap, og styrke i hode og kropp og med full kontroll på den digre 10 tonns store Vesar-bila.

Veronicas dager kan likevel fort bli tunge. Årsaken er at Tønsberg og Færder har en regel som sier: Avfallsdunken kan plasseres inntil 15 meter fra veien.

LES OGSÅ: Da søpla ikke ble hentet til tiden i snøføyka ville Færder-mannen heller ikke betale for det

Avstanden medfører at distansen Veronica går/løper blir 75 meter for hver enebolig. 30 meter med å dra dunkene til og fra bila, 30 meter til og fra uten dunk og 15 meter fra sjåførstolen til innlastingen av avfallet. I tillegg klatrer Veronica opp og ned til førerhuset som til sammen blir 3 høydemeter. Alt dette før bilen settes i gang og kjøres til neste innbygger hvor dunker skal tømmes.

Enkle kalkyler viser at med f.eks. 100 hentepunkt hver dag på hennes rute, tilbakelegger Veronica i underkant av 8 km daglig. Opp og ned til førerhuset utgjør 300 høydemeter og hun drar en fullastet avfallsdunk 3 km.

I Færder og Tønsberg kommune er det ca. 21.500 eneboliger, 6.100 rekkehus og 4.300 tomannsboliger, pluss leiligheter og over 4.000 fritidsboliger. Alle disse kan ha inntil 15 m avstand til veien der Vesar-bila parkerer. At avstanden må kortes ned er innlysende.

LES OGSÅ: Line synes de kommunale avgiftene er usosialt fordelt: – Det føles urettferdig ut

Hvordan korte ned avstanden?

Hvordan kan hverdagen gjøres litt lettere for Veronica og alle de andre på Vesarbilene. Det mest innlysende og enkleste tiltaket, er å endre regelverket slik at avstanden fra veien til der avfallsdunkene står blir maks 5 meter. Dagens 15 meter fra veikanten er forhistorisk.

Avstanden for plassering av dunkene påfører ansatte større fysiske påkjenninger enn hva som er nødvendig. Legemeldt sykefravær for renovasjonsarbeiderne i kommunene utgjorde i 2020 9,7 prosent. I tillegg er de kommunalt ansatte renholdsarbeiderne lavest lønnet sammenlignet med de i privat og statlig sektor, hvor også sykefraværet er lavere. En bedre tilrettelegging av arbeidsdagen vil sannsynligvis medføre bedre arbeidsmiljø og forebygge slitasje/sykdom slik at sykefraværet reduseres. Lønnsnivået må også bli konkurransedyktig.

LES OGSÅ: Reagerer på ny lov om utgått mat: – Vil ødelegge helt

Innbyggernes innsats

Som innbygger ønsker jeg at renholdsarbeiderne på avfallsbilene får en fysisk lettere arbeidsdag. Kommunene må kunne endre regelverket som angir avstanden for plassering av dunken ved tømming. I tillegg, pålegge eier/bruker av eiendommen til å sette frem avfallsdunkene til veiskulderen slik de gjør i bla i Stavanger. For å holde orden på hva som hentes de enkelte ukene kan Appen-Min renovasjon lastes ned. Enklere kan det ikke bli.

En slik endring av regelverket burde være enkelt å innføre for politikerne hvis viljen er til stede, og det er i tillegg gratis!

LES OGSÅ: Kristian plukker plast i skjærgården – måtte betale for å kvitte seg med søpla

Som nevnt er regelen i Færder og Tønsberg at dunken kan plasseres inntil 15 meter fra vei til henteplass. Til sammenligning har Trondheim 10 meter (under revisjon), Bergen 5 meter og i Stavanger skal dunkene settes riktig vei på fortauet, som er i realiteten 0 meter.

Et rødgrønt flertall burde prioritere renholdsarbeidernes arbeidsforhold og skrote femtenmetersreglen umiddelbart og sende den på dynga.