Gå til sidens hovedinnhold

Farsdagsgaven både far og mor trenger: Mer pappatid for barna

Artikkelen er over 3 år gammel

Skal vi bruke farsdagen til å snakke litt om likestilling, eller skal den forbli en dag preget av strømper i pent papir ?

FARSDAG: «Bruk pappakvoten din, det er det beste virkemiddelet for likestilling i familien», sier Ole Christian Torkildsen. Han er en av mange fedre vi i Tønsbergs Blad har snakket med de siste ukene.

Siden pappa i 1993 fikk øremerket fire uker med barnet sitt i løpet av det første året, har fedrekvoten økt med jevne mellomrom. Pappadebatten tok fyr våren 2014 da regjeringen varslet at de ønsket å redusere pappapermisjonen fra 14 til 10 uker. Da vedtaket ble satt ut i livet 1. juli samme året, var det familiens valgfrihet Høyre hadde som hovedargument. Effekten kom umiddelbart. Tall fra Nav viser at nesten alle norske familier valgte å la de fire fristilte ukene gå rett til mor. Far var dermed tilbake på jobb etter 50 dager med barna, mot tidligere 70 dager.

Ti uker var for lite

I fjor undersøkte Nav holdningene blant menn og kvinner som mottok foreldrepenger:

■ 89 prosent av fedrene og 83 prosent av mødrene mente det var bra at det finnes en fedrekvote. 

■ Blant dem som var positive til regulert pappatid, mente fedrene at kvoten burde være 15,3 uker. Mødrene mente pappa burde klare seg med 13,2 uker.

■ Da undersøkelsen ble gjort, var kvoten på ti uker. Både mødre og fedre mente altså at det var for dårlig.

Mor tar mer ansvar

Torkildsen får støtte av sosiolog Kristine Warhuus Smeby. I sin doktorgradsavhandling om det hun har kalt "Det tredje skiftet" - altså arbeidet i hjemmet - slår hun fast at det fremdeles ikke er slik at mor og far tar like mye ansvar for barn og hjem. Selv ikke når de begge ønsker det.

Mor tar mer ansvar for å hente i barnehagen, for å være hjemme med sykt barn og for å forberede jul og bursdager. Blant annet. Men sett i lys av farsdagen, er det spesielt én ting i Smebys forskningsmateriale som stikker seg frem: Fedre som tar ti uker eller mer sammenhengende permisjon uten at mor er hjemme, styrker evnen til å forstå barnets behov. De tar også mer ansvar for barna enn fedre som ikke har vært like lenge hjemme med barnet. Det skulle mor ha visst. Ved å dele av permisjonen, får familien mer likestilling. Og alle vinner i det lange løpet.

Før ferien i år fikk Arbeiderpartiet støtte fra KrF i at fedrekvoten burde økes igjen, og dermed ble det flertall på Stortinget for dette. Barn født etter 1. juli 2018 får dermed fem ekstra uker sammen med pappa. Og har barnet en ung far, kommer pappa til å ta ut mer permisjon enn det de eldre fedrene gjør. Ved å bruke hele permisjonen – og kanskje enda mer – sikrer pappa seg en viktig tidlig relasjon til barnet sitt. Og kanskje gir han også likestillingen i hjemmet en liten håndsrekning. 

Les om alle pappaene

Søndag er det farsdag. Og trodde du (som jeg) at farsdag var noe handelsstanden har funnet opp for å selge enda flere sokker og slips, kan jeg fortelle at du (som jeg) har feil. I middelalderen var 19. mars en dag katolikkene hedret farsrollen. Fortsatt har spanjolene, italienerne og portugiserne dagen som farsdag.

Handelsreisende tok med seg skikken til Latin-Amerika, der den etter hvert jobbet seg nordover til USA, der også ikke-katolikker begynte å feire dagen på 1900-tallet. I Norge kom farsdagen på banen etter andre verdenskrig. Først som en merkedag i juni, men etter handelsstandens (se der!) ønske, ble den flyttet til november – for å få større avstand til morsdagen.

Hør historiene på podcast

Uansett opphav mener vi farsrollen er så interessant og viktig å snakke om, at vi de siste ukene har møtt en rekke fedre med en historie du bør få med deg. Gjennom det vi har kalt pappauka i Tønsbergs Blad, vil vi publisere saker hver dag fram mot helgen. Lørdag samler vi alt i del to av papiravisa.

■ Les om Ole Christian som har datteren sin på en annen kant av landet.

■ Les om Tommy som ble vettskremt da han ble pappa som 19-åring, men som etter hvert stortrives som pappa til fire.

■ Les om sjømannen Marius som er borte fra ungene i ukevis.

■ Les om Lars, som har trent fotballaget til sønnen i snart 20 år.

■ Vi du bli enda bedre kjent med disse, kan du høre flere av historiene i vår pappapodkast. 

Vi håper alle fedre får en fin søndag. Enten den feires med blomster, kake, innpakkede strømper, slips eller bare en gratulasjons-sms.

Pappauke hos Tønsbergs Blad

■ Søndag 11. november er det farsdag.

■ På tb.no er det pappauke hele uken. 

■ Møt flere spennende fedre, les deres historier og hør på våre spesialmagasiner i podcastform. Vi viser deg at farsdag handler om mer enn slips og sokker :-)

Kommentarer til denne saken