Manglende handel i byen kan bidra til mindre inntekter enn pengene fra parkeringen

SKULLE REGULERE: Parkeringsavgifter ble innført for å regulere, men når inntektene blir gode, så pirrer det de fleste lokale politikere, og man blir plutselig avhengige av inntektene, skriver Per R. Brun.

SKULLE REGULERE: Parkeringsavgifter ble innført for å regulere, men når inntektene blir gode, så pirrer det de fleste lokale politikere, og man blir plutselig avhengige av inntektene, skriver Per R. Brun. Foto:

Av

Det er svært dyrt å kjøpe bil, svært dyrt å fylle bensin og svært dyrt å parkere i Tønsberg.

DEL

Meninger

Vi har årsavgifter og bomavgifter. Vi mangler sikre motorveier, men vi har massevis av hullete veier. I tillegg mangler vi en langsiktig plan på hvordan transporten av gods og mennesker skal skje i fremtiden. Dette omfatter vei, fly, båt og jernbane. Lokalt er det parkeringsavgiftene og begrensingen av bruk av bil som er det store temaet. Jernbanens tanker strekker seg kun tre mil fram i beste fall, og da går det 5–6 år før neste tanke kommer. Vi tøffer på 100 år gamle skinner. Motorveien planlegges kun så langt som øye kan se. Helheten i infrastrukturen kan man ikke ta hensyn til for da har man spilt ut sine kort for neste stortingsvalg eller kommunevalg.

Politikerne fremmer sine egne saker

I Tønsberg sliter vi med en mulig bomavgift som kan komme, litt avhengig av valg av fastlandsforbindelse. Parkeringsavgifter ble innført for å regulere, men når inntektene blir gode, så pirrer det de fleste lokale politikere, og man blir plutselig avhengige av inntektene. De kommer lett, men plutselig kan det være stopp. En minimal økning på fem kroner i timen, som kun gjelder den første timen er bare et steg videre i karusellen. Lokale politikere ser sitt snitt til å fremme egne saker i håp om gjenvalg og da er økte parkeringsavgifter den lette veien å få det til. Årsaken denne gangen var valget mellom sosiale tiltak fremfor parkering. Kanskje er et valg korttenkt, men problemet er at til nest valg er alt glemt.

Har fått p-bøter for flere tusen kroner: – Det er ofte helt umulig å få parkert ved sykehuset

Manglende handel i byen kan bidra til mindre inntekter enn de pengene som kommer gjennom parkeringen. At byen ser ut som et lappeteppe med parkeringsplasser bidrar ikke til å gjøre byen attraktiv. Da hjelper det lite med trapper og benker på torget når folk kjører til Re eller Tolvsrød.


Ender alle opp i Re?

Det er ikke uten grunn at forretninger flytter ut av sentrum og til de nye bydeler som per i dag ikke har avgift. Til slutt risikerer vi at alle ender opp i Re, der en klok lokal kjøpmann har skjønt dette. Et gratis parkeringshus og kanskje en firefelts motorvei skal lokke kunder. Så sitter vi her i Tønsberg og lurer på hvorfor folk ikke handler i sentrum og skattepengene uteblir.
Vi sitter også og lurer på hvordan man skal forbinde de fire bydelene, Korten, Sentrum, Stensarmen og Kilen. I utlandet bygges infrastrukturen før bydelene titter fram. Her i Norge skjer det i omvendt rekkefølge og da med lettvinte korttenkte transportløsninger.

Parkeringsselskapet satte opp reglene, og ga bot da Ole-Johan fulgte dem. Nå har de fått smekk fra P-nemnda

Lokale politikere har sine saker de gjerne vil ha gjennom, men helheten uteblir. Derfor er byen en popkorn-by, uten et apparat til å ta ned de kreative ideer, forkaste mesteparten, men gripe tak i de gode ideene og sette dem i et system.

Vi trenger en fremtidsplan

Vi skylder byen vår å lage en plan for fremtiden, og så må vi jobbe oss fram til målet med de midlene vi har til disposisjon. Næringslivet må inviteres med. Det er de som skal skaffe de fleste pengene, og da må de ikke ekskluderes eller gjemmes bort bak dyre parkeringsavgifter og andre restriksjoner. Fortauene bør tas i bruk og glass over noen av gatene kan være noen løsninger. Bakgårdene må tilføres liv og aktivitet. Næringslivet må tro på byen og investere i fremtiden. Tønsberg kommune må praktisere det å si ja i stedet for å si nei, og ikke bare se problemer. Vi må være positive og løsningsorienterte. Biler vil de flest av oss ha enten de er bensindrevne eller elektriske. De tar opp like mye plass, avgir like mye svevestøv og i en bils levetid inkludert fabrikasjon er CO₂ utslippet ganske likt.

En betingelse for at dette skal lykkes er at byen må være tilgjengelig til en rimeligst mulig penge. Det må bo folk i sentrum og de må ha parkeringsplass. Det, kjære velgere, betyr nok av rimelig parkeringsplasser, et pulserende liv i byen også etter 1600, et yrende kulturliv og en aktiv markedsføring av byen.

Patriotismen må styrkes. Det gjøres ikke med avgifter.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags