Pårørende fikk ikke bli med inn på sykehuset. Noen timer senere lå pasienten for døden.

Manglende oppfølging gjør at pårørende krever tilsyn av Sykehuset i Vestfold.