Nå slutter i tillegg psykiaterens sjef, avdelingssjef Lene Nygaard Andersen. Det var en attest fra henne som sikret psykiateren ny autorisasjon.

I TB har det tidligere vært skrevet om vanskelige arbeidsforhold på psykiatrisk avdeling på Sykehuset i Tønsberg (SIV). Ikke så unaturlig, har jeg tenkt, bl.a. fordi psykiaterens navn har vært ukjent, utenfor en engere krets, og det kan ha medført at alle psykiaterne på SIV har hatt mistanken rettet mot seg. Dette i seg selv kan ha gjort arbeidsplassen krevende.

I tillegg har det kommet varsler det siste året, om avdelingssjefens lederstil, og det kan ha bidratt til ytterligere personalproblemer på avdelingen.

Begge har nå sagt opp stillingen sin, noe som gir grunn til undring.

På de fleste arbeidsplasser gis de ansatte anledning til selv å si opp, uansett årsak for oppsigelsen. Oppsigelsesgrunnene er ikke opplyst.

VG 4/9: «Kinserdal kjenner ikke bakgrunnen for oppsigelsen og understreker at den ikke er initiert fra sykehusets side». Dette gjelder psykiateren.

Selv om arbeidsforholdet er et avsluttet kapittel for ham, bør ikke saken være over i forhold til Charlotte. Han hevder seg fortsatt uskyldig i overgrep. Da må han ha glemt sin egen e-post til henne, hvor han forteller om sin sovende voldtekt og sin nytelse. Ekkelt! Han må også ha glemt at han medisinerte henne, og at Tingretten ga ham en dom på 11 måneder. Det er nytteløst å påstå sin uskyld i denne saken, slik jeg ser det.

Så lenge psykiateren beholder sin autorisasjon, kan han fortsatt ha pasienter, privat, eller ved en annen institusjon. Han var under etterforsking for misbruk av Charlotte, da han ble ansatt ved Asker og Bærum sykehus. Der sendte han flørtende meldinger til en syk og sårbar ung kvinne. Heldigvis oppdaget familien dette, og han ble umiddelbart suspendert. Og hvor gikk returen? Jo, til SIV!

VG hadde nylig en stor serie om overgrep utført av psykiatere og psykologer, og det er skremmende hvor mange av dem som fikk autorisasjonen tilbake etter søknad.

Pasientene må ha 1. prioritet. Det må være nulltoleranse for misbruk. Èn gang er èn gang for mye. Tre overgrepssaker hefter ved psykiateren på SIV, som vi vet om.

Nå har både regjerings- og stortingspolitikere fattet interesse for overgrep, og for andre uønskede hendelser i helsevesenet, og vil ta slike saker opp til ny vurdering. Forhåpentligvis vedtar de et regelverk som trygger pasientene. Et nytt regelverk bør også omfatte Helsetilsynet, som har avgjørende myndighet i autorisasjonssaker.

Familien til Charlotte håper og tror at dette vil skje, slik at ingen heretter skal bli offer for hensynsløse helsearbeidere. Da har familiens tiårige kamp ikke vært forgjeves.