Pasientrettigheter er midlertidig endret under korona-pandemien

INFORMERER: Akkurat nå vil du ikke ha de samme pasientrettighetene som tidligere, skriver pasient- og brukerombud Torunn Grinvoll.

INFORMERER: Akkurat nå vil du ikke ha de samme pasientrettighetene som tidligere, skriver pasient- og brukerombud Torunn Grinvoll. Foto:

Av

Spørsmål: Jeg har en kronisk lidelse og i behov av helsehjelp på sykehuset. Har jeg de samme pasientrettighetene som tidligere, også når helsevesenet nå skal håndtere korornautbruddet?

DEL

MeningerDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Ombudet svarer: Nei, akkurat nå vil du ikke ha de samme rettighetene som tidligere. Helsevesenet arbeider nå med å legge til rette og sørge for å være godt rustet og ivareta de pasientene som trenger helsehjelp. Pasientrettighetene og den øvrige helselovgivningen er laget for en normalsituasjon. Med koronautbruddet er helsetjenesten i en helt spesiell situasjon som dette regelverket ikke fullt ut tar høyde for, og det er derfor gjort noen midlertidige endringer i pasientrettighetene. Disse skal i første omgang vare en måned fremover.

Det er viktig å merke seg at pasientenes grunnleggende rettigheter ikke endres. Pasienter har rett til forsvarlig og nødvendig helsehjelp, og de skal fortsatt prioriteres etter alvorlighet, nytte og ressurs, og alle har rett til individuell vurdering.

Dette skjer:

For å gi helsetjenesten handlingsrom til å bruke ressursene hensiktsmessig i denne situasjonen er det besluttet midlertidig endringer fra 28.03.20 og i en måned fremover:

* Sykehusenes plikt til å sette en frist for når pasientene senere skal få nødvendig helsehjelp, vil ikke gjelde. De pasientene som allerede har fått en frist vil ikke kunne påberope seg den individuelle fristen i tidsrommet forskriften gjelder. Pasienter vil imidlertid fortsatt ha rett til nødvendig helsehjelp innen forsvarlig tid.

* Sykehusenes plikt til å vurdere pasienten/vurdere en henvisning utvides fra 10 til 30 dager. Ved mistanke om alvorlig eller livstruende sykdom vil pasienten ha rett til raskere vurdering.

* Pasienter skal informeres om når tidspunktet helsehjelpen kan forventes, når det er mulig.

* Retten til fritt behandlingsvalg gjelder fortsatt innen psykisk helsevern, rusbehandling og intensiv rehabilitering av barn, men gjelder ikke nå på andre områder.

* Retten til å få utarbeidet individuell plan i kommunen eller på sykehuset gjelder ikke. For de som ellers ville hatt rett på en individuell plan, bør arbeidet med denne starte opp etter perioden med midlertidig regelverk er over.

* Retten til å få oppnevnt kontaktlege på sykehuset gjelder ikke.

Kontakt helsetjenesten hvis du trenger

Vi leser i avisene at en del nå er mer tilbakeholdne med å oppsøke helsetjenesten. Til dette vil vi si at det er viktig at de pasientene som trenger helsehjelp og er engstelige for egen helse, fortsatt må kontakte helsetjenesten.

Vi foreslår også at fastlegene tar en gjennomgang av egen pasientliste og vurderer om det er noen som er særlig sårbare, og som bør kontaktes for å sikre at alle mottar nødvendig helsehjelp.

Vedlagt ligger midlertidig forskrift om endringer i helselovgivningen for å avhjelpe konsekvenser under utbruddet av Covid-19: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2020-03-27-462Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken