Gå til sidens hovedinnhold

Paul Grøtvedts demokratiforståelse og politikerforakt

Demokratiet vårt er ikke tjent med slike holdninger – tvert imot framstår disse som en stor fare for demokratiet.

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Dette innlegget handler ikke om Paul Grøtvedts synspunkter på byggesaken i Nedre Langgate 19. Det handler om hans unyanserte karakteristikker av politikere og deres oppgaver og arbeid – noe som jeg synes forteller om en betydelig politikerforakt som er farlig for demokratiet.

Utakt med folkeviljen

Overskriften på hans innlegg i Tønsbergs Blad den 9. oktober – «Politikernes kamp mot den frie folkeviljen» – søker å skape et inntrykk av at politikerne i Tønsberg er i utakt med folkeviljen. Dette har han ikke belegg for å hevde.

Det foreligger meg bekjent ingen objektive undersøkelser som viser hva folkeviljen – det vil si flertallet av befolkningen i Tønsberg – mener om utbyggingssaken i Nedre Langgate.

At det kom inn 52 innspill i høringsrunden og at det har vært mange leserinnlegg og kommentarer til saken i mediene, vitner selvfølgelig om et betydelig engasjement, men det kan ikke tas til inntekt for å hevde at politikerne har kjempet mot folkeviljen og at vedtaket i saken er i konflikt med folkeviljen. Det er det ingen som vet. Å fremstille det som at politikerne kjemper mot folkeviljen blir derfor feil.

LES MER OM BYGGINGEN I NEDRE LANGGATE 19 HER:

Les også

Naboer i sjokk etter bygge-ja: – Nå blir det en mørk avslutning på livet

Les også

Sa ja til planene i Nedre Langgate: – Det er et slitt bygg som fortjener å bli oppgradert

Les også

Tøvete – men ingen trussel

Drøy påstand

Politikerforakten kommer enda tydeligere fram lenger ned i innlegget der Grøtvedt uten noe som helst forbehold hevder at «valgte representanter verken vet hva ideologi eller folkestyre er for noe». Her påstår han altså at alle representanter uten unntak ikke vet hva folkestyre eller ideologi er. En meget drøy påstand. Hvordan vet Grøtvedt dette? Igjen bidrar han til å skape et bilde av alle politikere som en uvitende og kunnskapsløs flokk av tullinger.

Et annet eksempel i samme gate er følgende formulering i Grøtvedts innlegg: «når politikere først er blitt valgt, så håndterer de lovverk og planbestemmelser etter eget forgodtbefinnende». Påstanden serveres igjen uten noe som helst forbehold. Med andre ord fremstiller Grøtvedt det atter en gang som at alle politikere ikke bryr seg om lover og regler.

Jeg spør igjen: Hvordan vet Grøtvedt dette? Hva er hensikten hans med en slik unyansert og feilaktig påstand? Fremføring av slike påstander bidrar til økt politikerforakt blant folk.

Politikerforakt

Grøtvedt sier også i sitt innlegg at politikerne «tvinger igjennom et vedtak». Nei, Grøtvedt, de gjør ikke det. Politikerne gjør faktisk sin plikt og det som de ifølge norsk lov er satt til å gjøre: Å fatte vedtak i byggesaker. At mange er uenige i vedtakene, er en annen sak. Men å kritisere politikerne for at de gjør jobben sin og framstille det som tvang, blir igjen et uttrykk for politikerforakt.

Grøtvedt hevder at hans innlegg er et forsøk på å redde demokratiet. Mulig det, men jeg synes store deler av hans innlegg uttrykker en dyp forakt for og mistillit til politikere og deres arbeid.

Demokratiet vårt er ikke tjent med slike holdninger – tvert imot framstår disse som en stor fare for demokratiet. Å «fyre opp» under politikerforakt, slik Grøtvedt gjør, bidrar ikke til å styrke demokratiet. Hvis slike konspiratoriske holdninger får lov til å spre seg, forsvinner tilliten mellom folk og politikere og da er demokratiet virkelig i fare.

Jeg er enig med Grøtvedt i at bygget i Nedre Langgate 19 er for høyt.

Kommentarer til denne saken