Gå til sidens hovedinnhold

Pausen er over, nå må det jobbes

På torsdag kveld kom nyheten om at regjeringen Solberg legger til rette for at Bypakke Tønsberg-regionen kan videreføres selv uten 20 prosent egenandel.

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

På fredag formiddag kunne vi lese i TB at kanalbroa mellom Nøtterøy og Tønsberg ble stående oppe på grunn av en teknisk feil, og slik stod den nesten en time.

Hver gang det blir problemer i nerven mellom Nøtterøy og Tønsberg oppstår køer, problemer og engstelser. Det er derfor ny fastlandsforbindelse har vært tema i over 30 år.

Utviklingen i Færder spesielt, men også i Tønsberg by lider. Dette skyldes at det ikke er infrastruktur mellom Nøtterøy og Tønsberg som er oppgradert for å takle beredskap, næringslivsutvikling, - og behovene til innbyggerne og tilreisende.

Kommunestyrene i Tønsberg og Færder har i to omganger, med stort flertall, vedtatt at arbeidet med ny fastlandsforbindelse skal settes i gang. Først et vedtak om tunnel. Deretter et vedtak om bru fra Ramberg til Smørberg da et flertall av fylkespolitikerne ikke ville godta kommunestyrene i Færder og Tønsberg sine vedtak.

Etter kommunevalget i 2019 stoppet fremdriften i Bypakke Tønsberg-regionen helt opp.

Dette er ikke greit verken for befolkningen på Nøtterøy eller Tjøme, det lokale næringslivet, de store mengder tilreisende eller for byutviklingen i Tønsberg. Det er i beste fall svært gammelmodig å tenke at det fortsatt er en god ide at over 30000 biler skal passere gjennom handlegater i Norges eldste by hver dag.

Regjeringen Solberg har kommet opp med en virkemiddelpakke i forslaget til nasjonal transportplan som åpner for at vi igjen kan gjenoppta arbeidet med den allerede vedtatte fastlandsforbindelsen og gatebruksplan for Tønsberg.

Færder Høyre forventer derfor at Overordnet styringsgruppe for Bypakke Tønsberg-regionen (OSG) og folkevalgte i regionen Vestfold og Telemark, Færder og Tønsberg griper denne muligheten til å få prosessen med ny vedtatt fastlandsforbindelse i gang igjen, og fortsette arbeidet der det stoppet opp.

Det må gjøres en jobb for å sørge for at Bypakke Tønsberg-regionen ikke blir dyrere enn nødvendig. I tillegg vil det være viktig at en ny fastlandsforbindelse er dimensjonert etter det trafikkvolum som vi vil møte i fremtiden.

Det er enkelte partier som har en forventning om at bruk av privatbil vil avta sterkt, og andre transportalternativ vil overta. I et land med så spredt befolkning som i Norge vil behovet for privat transport fortsatt være sterkt til stede.

Færder Høyre er av den oppfatningen av at privatbilen vil bestå som vårt viktigste transportmiddel i overskuelig fremtid. Over noen år vil bilparken være skiftet ut med kjøretøy som bruker rene energikilder. Derfor må vi bygge effektive og samfunnsnyttige veier med god kapasitet.

Færder Høyre vil fortsette å jobbe lokalt, regionalt og nasjonalt for å holde trykket oppe for at prosessen med ny fastlandsforbindelse mellom Nøtterøy og Tønsberg skal videreføres. Dette vil:

· Sikre beredskapen for innbyggerne på Tjøme, Husøy og Nøtterøy

· Sørge for at næringslivet på øyene får en forutsigbar og trygg ferdselsåre. Dette er en av de viktigste rammefaktorene for bedrifter som vil etablere seg eller tenker på å flytte.

· Sørge for å redusere gjennomgangstrafikken i Teie sentrum

· Gi økt fremkommelighet for kollektivtrafikk, privatbiler og næringstrafikk

· Øke Færder og Tønsberg sin attraktivitet både som bosted og reisemål

Dette skylder vi befolkningen i Færder og Tønsberg, det lokale næringslivet i hele regionen og alle de tilreisende som ønsker å besøke oss.

Nå er tiden inne for å komme seg ut av dødvannet vi har vært i siden valget i 2019. Sett i gang!

Styret i Færder Høyre

Kommentarer til denne saken