Synspunktene synliggjøres ved enhver anledning på en slik måte at "folk flest" får reduserte tilbud og tjenester fra det offentlige som følge av regjeringens politikk og den enkelte kommunes budsjett og økomomi.

Fremskrittspartiet har vært medlem av Solbergs regjering i årevis uten at man har vist særlig interesse for å komme pensjonistene i møte når det gjelder underreguleringen som etterhvert har gitt pensjonistene betydlige negative utslag.

LES OGSÅ:

Det såkalte pensjonsforliket ble i 2011 godkjent av Stortinget der alle partier var med, bortsett fra Frp, som ønsket en flat pensjon for alle. Underreguleringen gir over tid negative effekter for alle pensjonister!

Dette er noe mange har påpekt , også de fagorganiserte, som har vist til at underreguleringen slår negativt ut for pensjonistene , uten at regjeringen har gjort noe for å komme denne store gruppen i møte!

LES OGSÅ: Minstepensjonen en hån mot minstepensjonistene

Lett å skylde på innvandrerne

Regjeringspartiene har i årene etter 2011 overhodet ikke vist interesse eller initiativ til å fjerne underrguleringen og i alle disse årene var Frp medlem av regjeringen.

Det er en kjent sak at Tønsberg kommune i likhet med mange andre kommuner sliter økonomisk i disse dager, koronaen gjør ikke saken bedre. Regjeringen skyver ansvar og en rekke oppgaver over på de enkelte kommunene uten at det følger med kroner til påleggene. Konsekvensen er at "ikke lovpålagte oppgaver" kuttes, og de "lovpålagte oppgavene" reduseres i så stor grad det er mulig. En klart negativ spiral som de fleste helst ville ha unngått. Da er det lett for Frp å legge skylda på innvandrergruppene, de får jo alt så lett og oppnår alle rettigheter som om de var norske, sies det.

LES OGSÅ: Nytt tapsår for pensjonistene

Vi er avhengige av arbeidskraften fra innvandrergruppene, enten de kommer fra Europa eller andre steder , siden de aksepterer lavere lønn og generelt dårligere arbeidsvilkår enn de vi setter som standard ellers. Vi har ukependlere fra Europa som holder store deler av industrien , byggebransjen og helsesektoren i sving. Vi mangler arbeidskraft til stillinger som private aktører dekker og utnytter ved å tilby lave lønninger og useriøse arbeidsforhold. Frp har som sagt hele tiden sittet i regjering , spilt på lag med regjeringen og unngått å gjøre noe for å løse saken!

LES OGSÅ: Aldersdiskriminering som system: År for år reduseres pensjonistenes kjøpekraft.

Frekkhet uten grenser

Nå er de ute av regjeringen og bruker igjen i kjent stil taktikken med å markere seg politisk ved å fremstå som et parti for "folk flest" som vil fjerne underreguleringen. Tappert og frekt , maktmisbruk eller hersketeknikk , uansett ansvarsløst og lite fordelaktig for pensjonistene som fremdeles underreguleres! Frekkheten har ingen grense, siden de påstår å være et parti for "folk flest" atter en gang etter år med fortielse om underguleringen!

LES OGSÅ: Stopp pensjonsranet!

Med positive holdninger og kreative innspill kunne vi i fellesskap søke gode løsninger fremfor å snakke ned Tønsberg Kommune med alle de ansatte som uten tvil står på til enhver tid! Det er alles ansvar å stå sammen i vanskelige tider, noe vi heller burde rette innsatsen mot. De som har hatt faste private hjemmehjelpere delvis dekket av kommunen kan forsatt ha det , men må nå betale for det selv. Mange av de private hjemmehjelperne har blitt tilbudt jobb i kommunen slik at de fortsatt kan jobbe innen sitt yrke.

LES OGSÅ: Pensjonistene, hva blir det i 2020?

Pensjonistene har et sterkt streikevåpen om de vil bruke det, la det være helt klart ! Stemmesedelen kan gjøre en forskjell nemlig om man velger rett i valget , noe som er helt opp til den enkelte! Det er derfor ikke nødvendig "å bøye nakken , være ydmyk eller kapitulere" slik Inger Lexow fremstiller det. Støtt heller kommunen og de fagorganiserte , vær rakrygget og fremsnakk kommunen du tilhører! Du kan gjøre en forskjell, og sammen kan vi bli bedre!