I juni kom en pressemelding fra Samferdselsdepartementet, hvor de ba Jernbanedirektoratet om å utrede nye konsepter for InterCity i Vestfold. Målet er at konsepteken skal «gi et bedre samsvar mellom togtilbud og behov på de enkelte strekningene. (...) Og bidra til å redusere utbyggingskostnadene».

Det betyr i realiteten at dobbeltspor gjennom hele Vestfold blir satt på vent. Regjeringen mener heller ikke at det er nødvendig å bygge en ny stasjon i Larvik.

Tønsbergs Blad har flere ganger tidligere skrevet om lokalpolitikere som raser over beslutningen. Leder for Senterpartiet i Vestfold, Per-Asbjørn Andvik, har fortsatt ikke gitt opp kampen.

Når Vestfold-Sp fortsetter kampen om Vestfoldbanen, er ikke bortelaget helt ukjent. I regjering sitter nemlig – du gjettet riktig – Senterpartiet.

– Naturlig at lokallaget og regjeringa har ulike syn

At Sp lokalt og nasjonalt har ulike prioriteringer, er naturlig, mener Andvik.

– Jeg tenker det er helt naturlig at lokallaget og regjeringa har ulike syn. Også er vår oppgave å jobbe inn mot regjeringa og stortingsgruppa.


– Hva tenker du om at din egen regjering prioriterer Østfold over Vestfold?

Selvfølgelig liker jeg ikke det. Jeg forstår de må prioritere, men jeg er uenig i prioriteringen.

– Betyr det at Sp i Vestfold forstår prioriteringen, eller er uenig i den?

Vi er uenige i prioriteringen. Vestfold Sp vil fortsette kampen for Vestfoldbanen.

Han legger til at han ikke mener «løpet er kjørt» for Vestfoldbanen.

LES OGSÅ: Dobbeltspor langt ned på prioriteringslisten – bedre nett topper lista

Viktig

– En bedre jernbaneløsning er viktig for mange deler av samfunnet, sier Andvik.

Han trekker blant annet fram utenforskap, mobilitet og næringsutbygging som eksempler på ting som blir påvirket av togtilbudet.

– Hvordan henger tog og utenforskap sammen?

– Vi ser i dag at mange unge sliter med å komme seg i jobb. Det styrker utenforskap. Med et bedre togtilbud, vil det være lettere for unge å søke jobber i hele regionen. Det vil i lengden minske utenforskap.

LES OGSÅ: Frykter at Vestfoldbanen blir ofret og at Østfoldbanen stikker av med pengene


Desto bedre togtilbudet er i regionen, desto lettere vil det være å bo i Vestfold, fortsetter Andvik.

– Da blir det lettere å bo i Tønsberg og jobbe andre steder. Økt mobilitet er veldig viktig.

Skritt for skritt

Andvik sier han skjønner at man noen ganger må ta politiske prosesser skritt for skritt. Likevel understreker han hva målet på sikt er: dobbeltspor gjennom hele Vestfold.

– Dette er politikkens vesen. Dette er en varslet prioritering fra regjerings side, og jeg har forståelse for at ting noen ganger må skje trinnvis.

LES OGSÅ: Arve (Ap): – Har aldri vært så skuffet over eget parti som jeg er nå

Han sier de aktivt jobber inn mot stortingsgruppa, men at regjeringen har flere hensyn å ta enn kun Vestfold. For han som vestfoldpolitiker, er det derimot lettere å kun prioritere Vestfold, forklarer han.

Høyres Lene Westgaard-Halle fra Larvik sa til Østlands Posten at Sp og Ap har tapt kampen mot egen regjering. Hva tenker du om det utsagnet?

– Kampen kan jo ikke være tapt, når den ikke er over. Vi gir ikke opp en kamp halvveis, men venter til dommeren har blåst kampen av.