At jeg på et folkemøte om fastlandsforbindelsen skal ha «understreker at jeg som eneste stortingspolitiker har nedverdiget meg til å møte vanlige folk til diskusjon» om dette temaet er en påstand hentet ut av et lufttomt rom. Det er rett og slett en løgn. Det bør for eksempel møteleder Richard Fossum kunne dokumentere. Det bør han kanskje gjøre, fordi varaordføreren i Færder, som meg, har et ansvar for å ta et oppgjør med den type politikerforakt som Frøynes gjør seg til talsmann for. Hvis ikke vi gjør det, står vi i fare for å skremme unge og andre samfunnsengasjerte mennesker fra å delta i vårt demokrati.

Det riktige er at jeg på folkemøtet hevdet at jeg alltid kommer til å mene at Vestfjordforbindelsen ville vært det beste for Færder. Grunnen til det er at den ville være det eneste reelle regionforstørrende samferdselstiltaket i Vestfold. Det ville ha åpnet opp for en utvikling av en bo- og arbeidssituasjonen som både vi og andre deler av fylket hadde fortjent. Jeg mener også den framlagte løsningen har svakheter. Disse vil jeg jobbe hardt for å rette opp.

LES OGSÅ: Politiker-forakt: Venstre-Grimstad taler med to tunger!

Hvorfor ikke folkeavstemning?

Hadde jeg trodd at krav om utredning av en folkeavstemning om tilslutning til planene for en ny fastlandsforbindelse hadde brakt oss en millimeter nærmere enn Vestfjordforbindelse, ville jeg selvsagt stemt for dette. Men det ville det åpenbart ikke. Den tilfeldige alliansen av dem som ønsker «å la folket bestemme» ville i realiteten brakt oss lenger unna – for eksempel – bedre kollektivløsninger, gang- og sykkelsti over Brøtsø og bedre luftkvalitet i Tønsberg: Frp vil ikke ha bompenger, noen vil ha et Østalternativ (som er utredet og forkastet), Sp vil ha Korten-løsning med tunnel – som er betraktet som et svært dårlig alternativ, noen vil sveise igjen Kanalbrua – et forslag som egner seg bedre som standupkomikk enn som seriøs politikk. På folkemøtet kom det opp forslag om en tunnel fra Borgheim til Skjee og E18 – et forslag som selv fantasien burde ha satt grenser for. Denne gjengen var det Venstre ble invitert til å være en del av. Vi takket altså nei.

Jeg ber Frøynes og andre om å sjekke det programmet Venstre gikk til valg på i 2019. Der fins et lengre avsnitt om vår holdning til disse spørsmålene – som kanskje noen kan bli klokere av. Derfor kunne jeg også i min tid på Stortinget jobbe aktivt, sammen med Høyre og KrF, for å få ned egenandelskravet i fastlandsforbindelsen – som det ulykksalige «bompengeforliket», påtvunget oss av FrP, ikke medførte annet enn å forsinke våre demokratiske prosesser. Jobben som Anders Tyvand (KrF), Erlend Larsen (H) og jeg gjorde i saken er jeg faktisk ganske stolt av (selv om Frøynes sikkert også vil kalle dette «selvforherligelse»).

LES OGSÅ: Bekymret for økonomisk sprekk: Kaller inn til folkemøte

Beslutningsvegring

Venstres strategi foran forrige ukes kommunestyremøte var å lytte til debatten og argumentene før vi tok stilling. Den politikeren som overbeviste meg under debatten var ikke ordføreren og hans flammende tale for Smørbergforbindelsen. Det var heller ikke Høyres talsmann. Tvert imot var det Felleslistas Jørn Magdahl, som svært tydelig gjorde det klart at for ham var Vestfjordforbindelsen et dødt prosjekt. Jeg lyttet til ham – IKKE fordi jeg var enig, men fordi han illustrerte en slags enighet som bare hadde ett til felles – obstruksjon av en prosess som vi, etter tjue års debatt, nå må sette et punktum for.

Det eneste vi kunne ha oppnådd med en folkeavstemning var en utsettelse, økte kostnader, økte bompengesatser og dyp frustrasjon blant dem som har brukt størstedelen av sin faglige karriere på å skape det de mener er den beste løsningen på et trafikkproblem – og som vi har et klart flertall for gjennom en demokratisk prosess. Det er denne formen for beslutningsvegring som skaper politikerforakt, ikke at det blir fattet vedtak i saker der noen er uenig.

LES OGSÅ: Smørberg-forbindelsen: Vend i tide – det er ingen skam å snu!

Venstre har valgt å være en del av det flertall som nå skal arbeide fram fastlandsforbindelsens best mulige løsning. Vi kommer til å møte mye motstand, men i debatten kommer partiet til å være gjenkjennelig som et seriøst miljøalternativ som deltar aktivt på de arenaene der beslutninger fattes.