Knut Anvik har hatt en interpellasjon i Fylkestinget, men det var ingen vilje til å ta Brunlanes og Nesjar med i Pilgrimsvei; Larvik – Oslo. Det føyer seg inn i rekken av fylkets gale avgjørelser når det gjelder vedtak som handler om vår historie. Kaupang var en av de fire vikingbyer vi kjenner til sammen med Hedeby, Birka og Ribe, men mens de tre andre vikingbyer har fått sine museer, og er blitt storslåtte turist attraksjoner, plasserer fylket vikingsentret på en gravplass i Borre. Vikingriket som lå under danskekonger på Sjælland strakte seg fra Mølen til Borre, og det var i vikingtid og tiden før vanlig å markere rikets yttergrenser med storslåtte gravplasser.

Det som Larvik har blitt tildelt fra fylket er en minnestein over et renessanseslott (Fresjeborgen) på en gammel søppelplass på Jomfruhalvøya ved Farris. Eldre tiders Grinda!
Den gamle Pilegrimsveien gikk nok forbi Nannaseter (Nanset), over Lovisenlund idrettsplass, ned Bøkeskogen til Jomfruhalvøya, hvor det var ferjested og ferje over Farris til Farriseidet. Der gikk veien videre til Helgeroa, Nesjar og Langesund. Her kunne det også bli ført treller eller slaver fra Kaupang. Slaver var den viktigste handelsvaren i vikingtid.