Blant de fakta Visma Analyse nylig viste til i en orientering til medlemmene av formannskapet, er at bare 5,6 prosent av boligene i Færder kommune er uten registrerte bosatte. Det tallet bør ikke overraske. Det befolkningsmessige tyngdepunktet i kommunen ligger på nordre halvdel av Nøtterøy, med forstadsområder til Tønsberg og velutviklede service- og sentrumsfunksjoner. Her er det selvsagt fastboende innbyggere som dominerer.

Selv på Tjøme har ni av ti boliger registrerte bosatte. Så skal det sies at bildet er annerledes i noen av ytterkantene i kommunen. På Veierland er 45 prosent av boligene uten registrerte bosatte, på Mågerø 30 prosent og på den østlige delen av Hvasser 23 prosent.

Boplikt er et alvorlig inngrep i eiendomsretten. Mange av oss – og ikke bare de rikeste – har store verdier bundet opp i boligen vår. At vi ikke skal kunne selge til hvem som helst og til hvilken som helst pris er en begrensning som kan bety store økonomiske forskjeller for enkeltpersoner og familier. Derfor er vi i utgangspunktet motstandere av boplikt, og mener det i hvert fall bare bør vurderes som et virkemiddel der hele lokalsamfunn er truet av fraflytting og nedleggelse av offentlige og private tjenestetilbud.

Vi kan ikke se at dette er tilfelle i Færder. Med mer enn 27.000 fastboende innbyggere er øykommunen et ytterst livskraftig lokalsamfunn, med en struktur av skoler og aldersinstitusjoner som trolig vil ligge stabilt i mange tiår fremover. Hva boplikt skal bety fra eller til, selv i områdene med størst andel ferieboliger, et stort spørsmål. Ikke minst fordi boplikten også har flere smutthull og har vist seg krevende å håndheve.

Hvis det først og fremst er prispresset som bekymrer Færders politikere, har de etter vårt syn mer effektive og mer rettferdige virkemidler i verktøykassen enn boplikt. Øykommunen bør absolutt ha et større utbud av boliger til unge mennesker i etableringsfasen, men dette bør heller løses med egne boligprosjekter rettet mot førstegangskjøpere enn ved boplikt. Her kan Færder kommune bruke sin makt både som reguleringsmyndighet og eiendomsbesitter og utrette langt mer for de yngre aldersgruppene enn ved å påby folk å bo.

For at en attraktivt beliggende bolig på Nøtterøy eller Tjøme er pålagt boplikt, betyr ikke at den går på billigsalg. Det er tross alt mange som har råd og lyst til å kjøpe med henblikk på å bosette seg fast på øyene. Fordi de selv ønsker det, ikke fordi en myndighet forteller dem at de må. Heldigvis.