Riksadvokaten anker ikke dommen mot Christoffers mor

– I utgangspunktet mente vi at straffen skulle være strengere jevnfør vår påstand om lik straff som tingretten kom fram til. Men den lange tiden som er gått er et gjennomgående argument for mildere straff, begrunner  statsadvokat Tor Henning Knudsen.

– I utgangspunktet mente vi at straffen skulle være strengere jevnfør vår påstand om lik straff som tingretten kom fram til. Men den lange tiden som er gått er et gjennomgående argument for mildere straff, begrunner statsadvokat Tor Henning Knudsen. Foto:

Av
Artikkelen er over 7 år gammel

TØNSBERG/ANDEBU: Riksadvokaten anker ikke lagdommen Christoffers Gjerstad Kihles mor fikk for passiv medvirkning til volden som tok livet av sønnen hennes.

DEL

– Vi har etter en helhetsvurdering valgt å godta dommen, sier statsadvokat Tor Henning Knudsen ved Riksadvokatembetet til tb.no få timer etter at avgjørelsen var tatt.

I Agder lagmannsrett ble Christoffer Gjerstad Kihles mor (38) tidlig i mars i år dømt til ett år og seks måneder betinget fengsel for å ikke ha forhindret volden hennes nye ektemann er dømt for å ha utført mot sønnen. Lagdommen var mildere enn straffen fra Tønsberg tingrett, som lød på to og et halvt års fengsel, hvorav fire måneder bak lås og slå.

– I utgangspunktet mente vi at straffen skulle være strengere jevnfør vår påstand om lik straff som tingretten kom fram til. Men den lange tiden som er gått er et gjennomgående argument for mildere straff, begrunner Knudsen.

Lagmannsretten var ikke enig med påtalemyndigheten om at moren kunne forutsett dødsfølgen av volden mot Christoffer.

– Dette spørsmålet er nå endelig avgjort og kan ikke ankes til høyesterett. Når hun straffes kun ut ifra volden og ikke dødsfølgen, vil det også være snakk om en mildere reaksjon, sier Knudsen.

Fordi det er hele åtte år siden Christoffer døde og på grunn av den uvanlige store mediedekningen i saken, kuttet Agder lagmannsrett i straffen, som normalt ville ligget på rundt to år etter hva 38-åringen ble funnet skyldig i.

LES OGSÅ: Christoffers stefar banket opp i fengsel

Moren har anket

38-åringen anket selv dommen fra Agder lagmannsrett like før fristen gikk ut to uker etter at dommen falt. Anken gjelder feil lovanvendelse og saksbehandlingen. Hvis dette ikke når fram, anker de også straffeutmålingen mot moren. Riksadvokaten har hatt en ankefrist på fire uker, i tillegg til at fristen er forskjøvet på grunn av helligdagene i påsken. Riksadvokatens ankefrist gikk ut i onsdag 3. april.

Christoffer døde åtte år gammel 2. februar 2005 som følge av mishandling fra sin stefar. Dommen mot moren for passiv medvirkning var den første av sitt slag her til lands, men er ikke lenger rettskraftig nå som den er anket av moren.

– Enn så lenge venter vi på det endelige utfallet. En dom i denne saken vil ha betydning for fremtidige saker. Blir lagmannsrettens dom stående, gir den et signal til allmennheten om at også passive medvirkere vil bli holdt skyldig, sier Knudsen.

Ved Norges høyesterett opplyses det at ankeutvalget normalt bruker fra én til to måneder på å behandle anke over straffesaker.

LES OGSÅ: Nå får alle lese Christoffer-boka

Artikkeltags