Etter fire års etterforskning tok Oslo statsadvokatembeter i går ut tiltale mot Per Sten Andersen (73) og Eva-Karin Haugen, som fram til 2009 drev aksjespareklubben TA Invest.

Andersen er opprinnelig fra Duken på Nøtterøy, og de fleste av de rundt 300 medlemmene i aksjespareklubben skal være fra Tønsberg-distriktet.

Tiltalen mot Andersen og Haugen dreier seg om at et stort antall personer skal ha blitt lurt til å investere til sammen rundt 340 millioner kroner i verdier som ikke var reelle.

«Aksjespareklubben TA-Invest forespeilet samtidig sine investorer en samlet beholdning av penger og eiendommer tilsvarende ca. 530 millioner kroner. Konkursboets arbeid og politiets etterforskning har avdekket at disse verdiene ikke var reelle og hadde vært tapt i lang tid», heter det i en pressemelding fra Oslo politidistrikt.

LES MER: Mot boavslutning og straffesak i TA-Invest

– Omfattende

Påtalemyndigheten mener at innskudd i den såkalte aksjespareklubben på et tidspunkt har blitt benyttet til å dekke uriktig avkastning og andre utbetalinger til medlemmer.

–  Etterforskningen av denne omfattende saken startet allerede i april 2009. Arbeidet med å strukturere informasjon om flere hundre investorer og 80–90 faste eiendommer har vært svært tidkrevende, sier politiadvokat Christian Stenberg ved Finans- og miljøkrimseksjonen ved Oslo politidistrikt.

Saken vil bli berammet snarest mulig, men vil ikke komme opp for retten før tidligst til høsten, heter det i pressemeldingen som ble sendt ut mandag.

Snever krets

Det var våren 2009 at TA Invest-saken sprakk i mediene, med påstander om at aksjespareklubben skulle ha svindlet medlemmene for over en halv milliard kroner.

Samboerparet bak TA Invest var på dette tidspunktet bosatt på Frogner i Oslo, men de aller fleste av de over 300 medlemmene skal ha vært fra Nøtterøy, Tønsberg og Sandefjord.

Da TA Invest ble startet opp i 1996 skal medlemmene ha bestått av en forholdsvis snever vennekrets, som siden utvidet seg raskt ved at venners venner kom inn. Flere medlemmer skal ha brukt familieformuer, arv, tatt opp lån og pantsatt sine boliger for å kunne investere i verdifondet.

Under skiftesamlingen i februar 2010 kom det fram at medlemmer i TA Invest hadde fremmet 391 krav på til sammen over 530 millioner kroner i den da konkursrammede aksjespareklubben.

LES OGSÅ: TA Invest-krav på over 530 millioner

Satt i varetekt

Medlemmene skal ha begynt å skjønne at noe var galt da de midt under finanskrisen fikk brev om at alt gikk bra i aksjespareklubben. I januar 2009 ble TA Invest begjært konkurs.

I april 2009 ble samboerparet bak klubben varetektsfengslet, siktet for brudd på verdipapirloven etter at en rekke av investorene anmeldte paret for bedrageri. De ble også anmeldt av Kredittilsynet, som mente at virksomheten de hadde drevet var i strid med loven om verdipapirfond.

Samboerparet satt to uker i varetekt, og i juni 2009 ble begge slått personlig konkurs. Selve selskapet TA Invest var så godt som tomt for verdier, men politiet fant også at paret satt på en rekke leiligheter i både Norge og utlandet.

LES OGSÅ: TA Invest-topp avviser konkurs

Kravet krympet

Bostyrer etter TA Invest-konkursen, advokat Leif Petter Madsen i Wikborg Rein, har tidligere fortalt til Tønsbergs Blad at store deler av de enorme summene ikke ble gjemt unna, men at de forsvant i store tap på aksjer under finanskrisen.

I tillegg har han hevdet at Sten Andersen og Else-Karin Haugen tok 12 millioner til eget forbruk og at 60 millioner ble brukt til egenkapital ved ulike eiendomskjøp. I tillegg skal det urettmessig ha blitt utbetalt 100 millioner kroner til nærmere 100 personer etter at selskapet var insolvent. Mye av dette har senere blitt betalt tilbake av medlemmene.

LES OGSÅ: TA Invest-siktet par ble løslatt

I desember i fjor fortalte Madsen at gjenstående krav i TA Invest-boet trolig ender på rundt 260 millioner kroner. Madsen har ventet på politiets tiltalebeslutning for å kunne avslutte bobehandlingen.

Ordfører ble lurt

Blant de mange bekjente av Per Sten Andersen som investerte i TA Invest var nåværende Nøtterøy-ordfører Roar Jonstang. I 2002 investerte han 250.000 kroner i aksjespareklubben.

– Det var fordi jeg kjente Per Sten. I kombinasjon med en som hadde erfaring med aksjemekling, virket dette fornuftig, sa Jonstang til TV 2 i 2009.

– Føler du deg lurt?

– Ja, det er klart. Det er ingen som hadde noen forventninger i den retningen i det hele tatt. Som sagt: Det dreide seg om tillit. Alle trodde alt var som det skulle, uttalte Jonstang.