Lepsøe fikk ikke så mye som et fnugg av medhold av Tønsberg tingrett etter at han bygde syv meter inn på et LNF-område i Kjøpmannskjær.

Nøtterøy kommune har avslått Lepsøes søknad om dispensasjon fra kommuneplanen, og han saksøkte kommunen for å få kjent vedtaket ugyldig.

I går avsa sorenskriver Dag Carlstedt dom hvor han frifant Nøtterøy kommune, og han dømte Lepsøe til å betale 209.443 kroner som kommunen har hatt i advokatutgifter.

– Jeg har ingen kommentar. Jeg har ikke mottatt noen dom, sier Lepsøe når Tønsbergs Blad spør om hans kommentar til dommen.

Må flytte ut

Byggesaks- og oppmålingssjef Nils-Jacob Lugg sier han er svært fornøyd med dommen.

– Det er betryggende å lese at kommunen har foretatt korrekte vurderinger og fattet korrekte vedtak. Dommen kritiserer Lepsøe sterkere enn kommunen har gjort i dokumentene, sier Lugg.

Han sier at kommunen nå vil sørge for at vedtak om avslag på midlertidig brukstillatelse blir gjennomført.

– Det betyr at huset må fraflyttes. Så vil det bli en sak til politisk behandling om flytting av huset.

Urimelig med tilgivelse

I mars 2007 søkte Lepto Plan AS, som eies av Trond Lepsøes kone Marianne Ravndal Lepsøe, om byggetillatelse for et hus på utsiktstomten Kirkeveien 549 i Kjøpmannskjær. Byggetillatelse ble gitt. To ganger søkte Trond Lepsøe om endret plassering av huset.

Da det sto ferdig, viste det seg at halve huset ligger i LNF-område. Etter at det ble oppdaget nektet Nøtterøy kommune å gi dispensasjon om bygging i LNF-område og kommunen inndro ansvarsretten til Lepto Plan.

Sorenskriveren konstaterer at Nøtterøy kommune ikke har gjort noen feil i byggesaken.
Kommunen har i brev gitt uttrykk for at riving vil være en følge av at det ikke gis dispensasjon.

Carlstedt skriver i dommen at det kan virke brutalt, men på den annen side vil et argument om utgifter til flytting undergrave søknadssystemet.

«Det ville lett medført – og fristet til – først å bygge og så søke om dispensasjon for å få «tilgivelse». Dette ville fremstå som svært urimelig overfor dem som lojalt innrettet seg etter systemet», skriver Carlstedt i dommen.