Vestfold-mannen, som i Tønsberg tingrett ble dømt til ni måneders fengsel for bildrap, får redusert straffen etter at anken ble behandlet i Agder lagmannsrett tirsdag.

Lagmannsretten har endret fengselsstraffen til lastebilsjåføren fra ni til seks måneder, melder NRK.

Ankesaken dreide seg kun om straffeutmålingen.

– Etter vår oppfatning er det ikke grunnlag i rettspraksis for at han skulle få så streng straff, sa mannens advokat, Christian Arnkværn, i forkant av ankesaken.

Jente (11) døde

Lastebilsjåføren som i september i fjor rygget over en 11 år gammel jente ved Brattås skole på Nøtterøy slik at hun døde, har akseptert straffskyld og erstatningskravet. Sjåføren var på stedet for å levere et lass jord, og brukte gang- og sykkelstien for å komme fram til stedet der den skulle legges.

Lastebilsjåføren ble først tiltalt for uaktsomt drap. Senere ble siktelsen utvidet til uaktsom forvoldelse av en annens død (straffelovens paragraf 281). Straffeparagrafen har en strafferamme med fengsel i inntil seks år.

Tønsberg tingrett mente at lastebilsjåføren hadde 350 meters fri sikt, og at han burde brukt ryggekameraet på lastebilen for å forvisse seg om at det ikke var risiko for skade. Retten kom da til at ni måneders fengsel var riktig i situasjonen.

Også i den nye dommen fra Agder lagmannsrett blir sjåførens uaktsomhet ved ryggingen poengtert, skriver NRK:

«Jevnlige blikk bakover i speilene med hensiktsmessige intervaller ville sørget for at ingen sårbare trafikanter hadde kunnet bevege seg inn i risikosonen bak eller på siden av bilen.»