17-åring dømt for spredning av barneporno

FIKK MEDHOLD: Politiadvokat Torunn Hallenstvedt Siqvelands påstand ble i stor grad tatt til følge av retten. (Arkivfoto)

FIKK MEDHOLD: Politiadvokat Torunn Hallenstvedt Siqvelands påstand ble i stor grad tatt til følge av retten. (Arkivfoto)

Artikkelen er over 3 år gammel

I tillegg må han betale oppreisning til jenta han filmet mens hun utførte seksuelle handlinger på ham.

DEL

(Sandefjords Blad) I forrige uke skrev vi om en 17 år gammel gutt som i retten sto tiltalt for å ha filmet en jente som var yngre, men over den seksuelle lavalderen, mens hun utførte seksuelle handlinger med ham. Han delte deretter videoen på Snapchat, og andre delte den videre.

Paragrafen 17-åringen var tiltalt for å ha brutt, er Straffeloven §311. Denne er også kjent som barnepornoparagrafen, og omhandler produksjon eller distribusjon av barneporno.

– Han tok opp filmen og han spredde den. Begge deler er straffbart fordi hun regnes som barn, siden hun er under 18 år, sa politiadvokat Torunn Hallenstvedt Siqveland i forrige uke.

Hendelsen skjedde i et klasserom på Sandefjord videregående skole.

BAKGRUNN: 17-åring tiltalt for spredning av barneporno i sosiale medier: – Et problem som bare kommer til å øke

Fredag denne uken falt dommen i saken. Påtalemyndigheten, ved politiadvokat Torunn Hallenstvedt Siqveland, la ned påstand om betinget fengsel i fem måneder, med en prøvetid på to år, i tillegg til en bot på 8.000 kroner.

Denne påstanden tok retten delvis til følge.

Tilsto

Retten har i sin vurdering lagt vekt på at den tiltalte ga retten en uforbeholden tilståelse, og erklærte seg skyldig.

Tilståelsen, jentas forklaring og andre bevis i saken, gjør at retten «finner det bevist ut over enhver rimelig tvil at tiltalte har forholdt seg som beskrevet i tiltalebeslutningene og at han har handlet forsettlig.»

I straffeutmålingen har retten lagt vekt på allmennpreventive hensyn, og den store påkjenningen saken har vært for jenta. De skriver også at den tiltalte 17-åringens tilståelse er tillagt en viss vekt i formildende retning.

Retten kom derfor til at påtalemyndighetens påstand om 5 måneders fengsel var passende og at den bør gjøres betinget.

Idømt bot

Siden fengselsstraffen gjøres betinget mener retten at tiltalte også bør få en følbar straffereaksjon i form av en bot.

I tillegg la jentas bistandsadvokat ned påstand om at tiltalte skulle betale oppreisningserstatning fastsatt etter rettens skjønn, begrenset oppad til 50.000 kroner. Her kom retten til at en passende erstatning var 20.000 kroner.

«Når tiltalte dømmes til å betale erstatning til fornærmede, bør det utmåles en noe redusert bot i forhold til hva som ellers ville blitt utmålt. Retten er etter dette blitt stående ved at boten bør settes til kroner 5.000»

Politiadvokat Torunn Hallenstvedt Siqveland opplyser at påtalemyndigheten mener at dommen er riktig.

Tiltalte har tatt betenkningstid med tanke på en eventuell anke. 17-åringens forsvarer, Jørn Johannessen, var ikke tilgjengelig for kommentar etter at dommen ble forkynt.

Artikkeltags