Christoffers mor dømt mildere

Hoveddommer Reidun Wallevik leste opp dommen i Adgader lagmannsretts sal 1 mandag.

Hoveddommer Reidun Wallevik leste opp dommen i Adgader lagmannsretts sal 1 mandag. Foto:

Av
Artikkelen er over 4 år gammel

TØNSBERG: Christoffers mor er i Agder lagmannsrett dømt til ett år og seks måneder betinget fengsel for passiv medvirkning til volden som tok livet av sønnen hennes i 2005.

DEL

Lokale nyheter – 5 kr for 5 uker

Agder lagmannsretts dom er mildere enn tingrettens dom på to og et halvt års fengsel, hvorav fire måneder bak lås og slå. Denne straffen er den samme som aktor Kjetil Egelie ba om i sin påstand denne rettsrunden.Påtalemyndigheten la til grunn at moren (38) i tillegg til å ha forstått at sønnen ble utsatt for vold, også burde innsett at Christoffer kunne dø som følge av skadene. Å ha innsett muligheten for at han kunne dø, ble hun i retten frikjent for. Det samme gjelder erstatningskravet Christoffers fars bistandsadvokat Knut Gunnar Brindem la ned påstand om.

Fordi det er hele åtte år siden Christoffer døde og på grunn av den uvanlige store mediedekningen i saken, kuttet lagmannsretten i straffen, som normalt ville ligget på rundt to år etter hva 38-åringen nå er funnet skyldig i.

Vil vurdere anke

Tiltaltes forsvarer Thomas Randby vil nå studere lagmannsrettens dom og ta stilling til om de vil anke eller ikke innen fristen på 14 dager.

– Vi må ta til etterretning at hennes forklaring, om at hun ikke forsto at det var vold inne i bildet, ikke ble lagt til grunn. Slik sett er dommen en stor skuffelse. Samtidig er hun lettet over å ha blitt frifunnet for at hun kunne innsett dødsfølgen, sier Randby til tb.no.

Fornøyd med det prinsipielle

Heller ikke påtalemyndigheten kan på nåværende tidspunkt gi et sikkert svar på om dommen vil bli anket fra deres side.

– Det kan hende Riksadvokaten ønsker å anke over straffeutmålingen i og med at den er en del lavere enn tingrettens dom og min påstand. Ellers registrerer jeg at lagmannsretten langt på vei følger påtalemyndighetens bevisvurdering og legger faktum jeg har prosedert på til grunn, sier Egelie til tb.no.

Han er glad for at retten har konkludert med at foreldreansvaret strekker seg så langt at det gir en plikt til å forhindre at barnet utsettes for vold, og at man kan straffes dersom man ikke oppfyller plikten sin.

– Det er det viktigste i denne saken, kommenterer Egelie til tb.no.

Upløyd mark

Bestemmelsen om passiv medvirkning, som moren er dømt for, er på mange områder upløyd mark i norsk rettspraksis. Det er få dommer, og ingen dommer som regulerer foreldres plikt til å forhindre overgrep mot egne barn, er gått til topps i rettsvesenet.

Under prosedyren i Agder lagmannsrett måtte aktor Egelie trekke inn rettsavgjørelser fra Danmark for å underbygge sin påstand om straff.

– Både en domfellelse og en frifinnelse på dette punktet er godt egnet for en anke til Høyesterett. Spørsmålet om passiv medvirkning har vært prøvet tidligere, men ikke foreldrenes ansvar, sier Egelie til NTB.

Lagmannsretten har lagt til grunn en sterkere årsakssammenheng mellom morens passitivitet og stefarens vold enn det påtalemyndigheten prosederte på.

Aktor ba om fengsel

Påtalemyndigheten mener Christoffers mor må ha hatt kunnskap om den brutale volden ektemannen utsatte stesønnen for, og at hun derfor bør dømmes til fengsel.

Kvinnens forsvarer mener derimot at kvinnen slett ikke hadde forutsetninger for å innse at mannen hun fremdeles er gift med, med overlegg mishandlet den livlige åtteåringen til han døde av skadene.

Saken som først ble foreslått henlagt, først to ganger mot stefaren, siden én gang også mot moren, har vært en rettslig prosess som har pågått i flere år.

Håpet på frifinnelse

Christoffer Gjerstad Kihle døde 2. februar 2005 etter lang tids mishandling fra stefaren. Da han døde, hadde åtteåringen et 17 centimeter langt brudd i hodeskallen og luftveiene var tette av papir.

LES OGSÅ: Forsvarer ber om frifinnelse

Kvinnen er fremdeles gift med den dømte stefaren. De har etter Christoffers død fått to barn sammen, som er tatt hånd om av barnevernet.

– Hun er kjent med at saken kan havne i Høyesterett, men det er ikke noe vi har snakket mye om. Hun har hatt nok med å holde seg på beina, sa Randby til NTB før domsforkynnelsen.

LES OGSÅ: – Grusomt, men samtidig godt å vite

FLERE SAKER FRA TB.NO:

Jørgen Aukland vant Vasaloppet
Dørvakt utsatt for vold
Innbrudd i bolig

Artikkeltags