Gå til sidens hovedinnhold

Langemyhr saksøker Oslo kommune for 27 millioner

Artikkelen er over 8 år gammel

OSLO: Byggmester Harald Langemyhr mener Oslo kommune handlet grovt uaktsomt da de anmeldte ham og stengte to byggeplasser. Nå krever han 27 millioner i tapte inntekter, samt et uspesifisert beløp i erstatning.

Mandag startet rettsaken i Oslo tingrett.

– Det som har vært veldig slitsomt, har vært bedrageri-stempelet som kom. Det har vært tøft å dra med seg, sier Harald Langemyhr til NRK.

Langemyhr mener kommunen handlet urettmessig da byggeplassene ved Økern sykehjem og Sinsen barnehage ble stengt i 2008.

I et sivilt søksmål mot kommunen krever han 27 millioner kroner pluss forsinkelsesrente på 10 millioner.

I tillegg krever byggmesteren erstatning for tapt omdømme og mulighet for videre drift etter at kommunen anmeldte ham for grovt bedrageri og hevet kontrakten. Langemyhr ble tiltalt for å ha svindlet kommunen for 18,4 millioner kroner ved å ta betalt for mer arbeid enn det som ble utført.

Han ble frikjent for bedrageritiltalen da saken ble behandlet i Oslo tingrett i januar i fjor. Påtalemyndigheten kom til at det ikke var grunnlag for å anke videre. Byggherren varslet umiddelbart at han ville gå til erstatningssøksmål.

– Kommunen opptrådte grovt uaktsomt og mot bedre vitende da de anmeldte byggemester Harald Langemyhr, anfører byggmesterens advokat Bjørn Stordrange.

– Ubetalte fakturaer

Hvor stor erstatningen kan bli, er ikke kjent. Langemyhr ber retten komme fram til hva beløpet skal ligge på.

– Utmåling av Langemyhrs tap, herunder tapte kostnader, inntekter og muligheter vil nødvendigvis måtte fastsetters etter rettens skjønn, skriver Stordrange i sluttinnlegget til tingretten.

Langemyhr mener kommunen skylder ham for utestående fakturaer for arbeid ved sykehjemmet og barnehagen, beslaglagt utstyr og ventetid i forbindelse med at byggeplassene ble stengt.

– Berettiget

Oslo kommune mener på sin side at de har sitt på det tørre og har fremmet motkrav.

Kommunen krever erstatning for dagmulkter for forsinkelsene i byggingen av barnehagen og sykehjemmet. I tillegg måtte kommunen bære kostnaden med å få prosjektene ferdig, går det fram av sluttinnlegget.

Også kommunen vil la det være opp til retten å fastsette beløpet, men skriver at kravet knyttet til Sinsen barnehage ligger på 7,3 millioner kroner.
Oslo kommune mener de hadde grunn til å gå til anmeldelse.

– Kommunen er uenig i at anmeldelsen var ubegrunnet. Anmeldelsen var i all hovedsak tuftet på PwC's rapport av 21. mai 2008, som ga grunn til mistanke om straffbare forhold, skriver kommuneadvokat Ingolf Skaflem.

Bestrider erstatningskrav

I sitt krav skriver kommunen videre at de hadde rett til å heve kontrakten på grunn av urasjonell drift og brudd på arbeidsmiljøloven. I tillegg mener de at Langemyhrs selskap ga uriktige opplysninger i mange ansettelsesbevis som gjaldt utenlandske ansatte. I det minste fremsto forholdene slik på hevingstidspunktet, ifølge kommunen.

Kommunen hevder Langemyhr uansett ikke har krav på erstatning, selv om retten skulle komme til at det ikke var grunnlag for å heve kontrakten. De bestrider samtlige av hans krav i sluttfakturaen.

Blant annet avviser kommunen at utstyr ble holdt igjen på byggeplassen. Videre mener de Langemyhr ikke har sannsynliggjort fortjenestetapet, og at beløpet som angis uansett er for høyt.

En rekke vitner er kalt inn for å avgi forklaring, blant andre ansatte hos Langemyhr, inspektører fra Arbeidstilsynet og representanter for prosjektrådgiverselskapet Opak og rådgivings- og revisjonsselskapet PricewaterhouseCoopers (PwC), som begge utarbeidet rapporter i saken.

Langemyhr har tro på at han skal vinne fram med sin side av saken i retten.

– Vi har tro på at vi skal vinne frem, og vi håper dommeren graver seg skikkelig ned i saken. Da går det vår vei, sier han til NRK.

Det er satt av fire uker til rettssaken.

Kommentarer til denne saken