Han nektet å vedta 6.000 kroner i bot for uaktsom kjøring og pålegg om innlevering av førerkortet i tre måneder.

Appell til ingen nytte

I Tønsberg tingrett appellerte en 40 år gammel Nøtterøy-mann til dommeren om å bli straffet med høyere bot hvis han kunne beholde førerkortet. Mannen fortalte dommeren at han vil gå konkurs om han må være uten førerkort.

Appellen var til ingen nytte. Dommeren fulgte politiets forslag om 7.500 kroner i bot og inndragning av førerkortet i tre måneder.

Så ikke stillestående kø

En ettermiddag i september dundret mannen inn i en stillestående kø på Semslinna.

Føreren av bilen han kjørte inn i, ble kjørt til sykehus med nakkeskade. Også en bil foran i køen ble skadet. Nøtterøy-mannen slo hodet i dashbordet. Det var ikke bremsespor etter varebilen han kjørte. Mannen fortalte dommeren at det var mye sol og at han ikke så køen.

Dommeren skriver i dommen at mannens kjøring var meget uaktsom og at uaktsomheten var i øvre grense for hva som kan straffes med bot.