TØNSBERG: For drøyt tre uker siden advarte politimester Rune Bård Hansen mot mafialignende tilstander i byggenæringen i Vestfold, og varslet en felles aksjon med Fylkesmannen i Vestfold, Nav, Arbeidstilsynet og skatteetaten mot svart arbeid og annen arbeidsmarkedskriminalitet. Denne innsatsen vil komme skikkelig i gang i høst.

Leder av kriminalseksjonen ved politiet i Vestfold Kjell Johan Abrahamsen sier svart arbeid og annen arbeidsmarkedskriminalitet ofte er koblet til de kriminelle gruppene fra Øst-Europa som er involvert i narkotikakriminalitet i Vestfold.

Vasker penger

– Personer som er involvert i svart arbeid er ofte kjente kriminelle som er i kontakt med dette nettverket på en eller annen måte. De bidrar på forskjellige måter til at det kommer hvite penger inn i systemet – og at hjulene holdes i gang, sier han.

Begrepet arbeidsmarkedskriminalitet omfatter en lang rekke forskjellige lovbrudd, som bruk av ulovlig arbeidskraft, sosial dumping, tvangsarbeid, fiktiv fakturering og hvitvasking av kriminelt utbytte.

Frykter mafia

Abrahamsen sier nettverkene fra Øst-Europa bidrar på flere områder for å holde liv i arbeidsmarkedskriminaliteten.

– Vi vet at mange av personene som er involvert i svart arbeid tilhører et av disse organiserte kriminelle miljøene. Hvis dette får fortsette, kan det føre til at vi får en ny mafia i Vestfold, sier han.

Han sier svart arbeid og hvitvasking foregår i mange bransjer, men de typiske er renholdsbransjen, bilvask og håndverktjenester.

– Dette er svært skadelig for seriøse aktører og gir ingenting tilbake til samfunnet. Dette er tilstander vi ikke kan ha, sier han.
Hvitvaskingen kan for eksempel foregå ved at en bilvaskbedrift som har vasket ti biler en dag, lager et regnskap som viser at den har hatt femti kunder.


Denne typen kriminalitet har svært ofte direkte sammenheng med narkotikakriminalitet.

Viktig rolle

– For de lokale narkotikakongene vil det være svært viktig at pengeflommen de får inn gis et hvitt skinn. Da er hvitvasking kjempesentralt, sier Abrahamsen.

Politiet ser også ofte at personer som har en rolle som lokale tilretteleggere for narkotikanettverkene, også er involvert i arbeidsmarkedskriminalitet.

– Det kan for eksempel være at de skaffer jobb til trafikkerte personer uten arbeidstillatelse, samtidig som de ordner bolig og biler til salgsapparatet som jobber for narkotikanettverket. De er et svært viktig ledd både i narkotikanettverket og i arbeidsmarkedskriminaliteten.

Stort marked

Abrahamsen sier dette er et problem politiet ikke vil klare å løse alene.

– For å klare dette, trengs det en holdningsendring blant folk flest. Dette er et kjempestort marked, som griper om seg i nesten alle samfunnslag. I tillegg er vi avhengig av et godt samarbeid med mange andre etater. Dette klarer ikke politiet alene, sier han.