Truslene som i den siste tiden er framsatt mot en rekke skoler, foretak og institusjoner i Sør-Øst politidistrikt og resten av landet etterforskes nå i sammenheng med hverandre.

Nøtterøy, Re og Greveskogen videregående skoler er blant dem som er omfattet av truslene. Mot disse tre er det sendt trusler via Instagram.

Trygt

Både Tønsbergs Blad og politiet har mottatt mange henvendelser fra bekymrede elever og foreldre ved skolene.

– Politiet har full forståelse for at både foreldre, barn og ungdommer er bekymret. Det er ikke noe hyggelig i det hele tatt. Vi oppsøker alle skolene for å trygge de berørte, sier seksjonsleder for forebyggende i Sør-Øst, Geir Oustorp.

– Er det trygt å gå på skolene det er fremsatt trusler mot?

– Ja, det er det.

Lavt trusselnivå

Truslene er framsatt over flere plattformer, deriblant sosiale medier som Instagram. Politiet vurderer truslene som lite reelle, og oppfordrer til å ta hverdagen som vanlig.

– Det har blitt vurdert til at trusselnivået er lavt, blant annet fordi vi ser at det er det samme som er sendt ut til flere på en gang. Samtidig kan vi ikke gå ut og si at det ikke er reelt, fordi vi vet ikke hvem motparten er, sier han.

Han forteller at det blir gjort vurderinger av trusselbildet fortløpende. Politiet har økt tilstedeværelse rundt alle skolene, institusjonene og andre foretak som er omfattet av truslene.

Også etterforskningsleder i politiet i Tønsberg, Knut Erik Ågrav, forteller at trusselnivået er regnet som lavt.

– Politiet i Vestfold vil være synlige og det vil være en styrt patruljering i Vestfold i områdene som er utsatt for truslene, sier Ågrav.

Ingen mistenkte

Politiet er foreløpig ikke nærmere å finne noen mistenkte i saken.

Det er foreløpig Sør-Øst politidistrikt som etterforsker saken i samarbeid med Kripos og PST. Truslene omfatter imidlertid flere politidistrikt i hele landet, og er av et omfang som ikke tidligere er sett i norsk politihistorie.

Mer om politiets etterforskning og det nasjonale omfanget av truslene kan du lese her (bak betalingsmur).

Les flere saker i lenkene under: