Steinar Gullvåg (Ap) er oppbrakt om dagen. I et avisinnlegg forteller han at han ble ført bak lyset og avga stemme på sviktende grunnlag i saken om kompensasjon til utbyggerne av Borgheim sør. Det forelå, etter hans utsagn, en hemmelig avtale hvor utbyggerne hadde frasagt seg denne. Nå venter han på kontrollerende myndighets ord i saken.

Hemmelige avtaler er ikke ukjent for ledende politikere i Færder kommune, jeg har selv forsøkt å påpeke dem i en årrekke, uten nevneverdig suksess. Men det er kanskje alvorligere når en kommunestyrerepresentant blir ført bak lyset, enn en hel befolkning?

Ved fase 2 utredningen av fastlandsforbindelsen var Hellaforbindelsen, folkets favoritt, utelukket, uten at befolkningen visste det.

Les også

Det var noen som visste!

Ved «forhandlingene» med Stokke om Hellaforbindelsen, etter folkeavstemningen, forelå det allerede en avtale om Rambergforbindelsen som Vestfjordalternativ, uten at befolkningen visste det.

Ved KVU-utredningen ble mandatet endret, slik at Hellaforbindelsen ble utelukket, uten at befolkningen visste det.

H, KrF og Ap misbrukte valgløfter i 2011 for å skaffe seg stemmer nok til å banke nord-forbindelsen gjennom, uten at befolkningen forsto det.

For å ha skrevet dette, og en del annet, som de tre partiene står bak, har Steinar Gullvåg nærmest kalt meg en folkefiende: «Faren med din aktivitet er at du notorisk forsøker å bryte ned respekten for demokratisk valgte organer og ansvarlige lokalpolitikere som gjør sitt beste for velgere og befolkning. Det syns jeg du skal slutte med. De fortjener det ikke.»

Til det vil jeg svare: Makt korrumperer. År etter år med makt har ført til at de ledende partier ikke lenger opptrer som folkets tjenere, men som dets herrer. Og Steinar Gullvåg sitter i høyeste grad i glasshus når han roper ulv i disse valgtider. Nå sitter vi igjen med ruinene av en råtten prosess og en knust drøm, for å tekkes våre naboer. Til en pris av 150 millioner. Og fortsettelsen blir bare verre, en overdimensjonert, uhyre kostbar, ødeleggende gigantforbindelse, som få vil vedkjenne seg og som mange må betale for i en hel generasjon. Det eneste som kan redde oss fra alt dette, er at du benytter dette valget til en utrenskning. Stem ikke på de tre partiene denne gangen, men fei dem ut.