Hun uttalte at han fortjente dobbel lønn både som ordfører i en kommune som var nedlagt og som statssekretær med god lønn. Er dette virkelig Høyres og mange politikeres holdninger - at de fortjener mer enn andre?

Vi hører stadig om alle de gode ordningene de har bevilget seg selv, for eksempel har de opptjent full pensjon(gullpensjon) uten avkorting etter tolv år på Tinget, mens andre må arbeide i 40 år for det samme og uføre får avkorting i trygden om de tjener småbeløp ved siden av trygden.

Jeg forstår meget godt all politikerforakten vi hører om, og har selv bare forakt for det store flertallet av sentrale politikere.