Ettersom vinteren skrider fram øker strømprisene jevnt og sikkert. For noen dager siden sto en av toppene i NVE fram med en av grunnene til økte strømpriser. Han hevder at det er lite snø i fjellet og at det gjør at strømprisene må opp. Kan ikke forstå at snøen i fjellet akkurat nå har noe med strømprisene å gjøre. Klart at dersom det ikke kommer mer snø kan det jo være ett argument for en økning, men jeg har opplevd at det faktisk har kommet snø både i slutten av januar og i februar, mars og april. 

Det er jo bare en «forklaring» fra en som til de grader har interesser i økte strømpriser. Vannkraft som jo det er nok av i Norge og som i all hovedsak er felles eiendom bør kunne brukes i all hovedsak av norske forbrukere til priser fastsatt av den norske regjering. Noe de fleste i dette kalde landet ser ut til å mene det motsatte om. I 2018 fikk  regjeringen igjennom at Norge skulle bli medlem av ACER. Norge har kun mulighet til å være observatør i ACERs styre, og ingen stemmerett noe som betyr at Norge ikke enger kan styre sitt eget energinett og prissetting. 

Nå leser man at NVE er stolte av å ha fått regjeringen til å tvinge norske borgere til å bytte ut strømmålere, som man bare kan tenke seg til hvorfor. Det blir hevdet at «noen» kan spare store penger på dette. Likeledes sier NVE i dag at den nå innfører ELHUB som også skal gjøre at «noen» skal spare store beløp. Hvor går så disse sparte pengene hen? De blir i alle fall ikke brukt til forbrukernes fordel, men fylles vel i allerede velfylte lommer. 

Nok ett argument for høye strømpriser er at Euroen er så sterk, det må jo igjen bety at vi i Norge må betale for strømforbruket i EU. For ett par dager siden var strømmen billigere på Jylland enn det den var i Tønsberg. Kan det være regjeringens politikk at norske forbrukere skal subsidiere borger i EU? 

Vannkraft er det nok av i Norge og den er eid av det norske folk gjennom staten. Regjeringen er satt til (av det norske folk) til å disponere denne naturgoden på best mulig måte for borgere av Norge. Det kan med rette stilles spørsmål om hvorvidt våre politikere har gjort akkurat det eller om de med vitende og vilje har lukket øynene for så å la EU styre også dette. 

Vannkraften som lager vår strøm som vi er absolutt avhengig av er borgere av Norge sin eiendom og når våre politikere gir bort vår eiendom er det da snakk om forræderi? De er valgt inn for å beskytte og verne landet og dets borgere, gjør de det eller er de for opptatt av å beskytte sine egne posisjoner? 

På tide at vi reiser oss og viser disse privilegerte karriereryttere uten erfaring fra arbeidslivet hva de er satt til å gjøre.