Dermed skal 84 sykehjemsplasser forbli i Søndre Slagen, og ikke flyttes til Re og Eik.

– Dette var moro, sier Suzy Haugan (V).

Sammen med Frank Pedersen (H), Bent Moldvær (Frp) og Alexander Hangaas (KrF) tusler hun rundt i den store parken foran det private sykehjemmet Marie Treschow på Nes.

Det var disse fire partienes forslag om å la sykehjemsplassen forbli i Søndre Slagen, som fikk flest stemmer i onsdagens kommunestyremøte.

– Å flytte disse plassene til Eik og Re, det hadde blitt helt feil, mener Bent Moldvær.

Feil i saken

Saken om hvor fremtidige sykehjemsplasser skal plasseres i kommunen, startet i fjor.

I november ble det vedtatt av kommunestyret at dagens 84 sykehjemsplasser på Marie Treschow på Nes og Maribu på Tolvsrød skulle avvikles, og at kommunen istedenfor etablerer 20 nye sykehjemsplasser på Eik sykehjem og 64 nye plasser ved Re Helsehus.

I ettertid kunne Tønsbergs Blad avdekke at det i dokumentene som fulgte saken den gang, var gjort en feil.

Kommuneadministrasjonen skrev at firmaet SBB, som eier bygningene ved Marie Treschow og Maribu, uttalte at bygningsmassene ikke lot seg rehabilitere.

Dette ble tilbakevist av byggeier SBB. Dette var et av elementene som gjorde at det ble fremmet krav fra opposisjonspolitikere om at saken måtte behandles på nytt. Det skjedde altså i onsdagens kommunestyremøte.

(Artikkelen fortsetter under bildet.)


– Takk til MDG

– Det er veldig bra at denne saken kom opp på nytt, det lå helt feil premisser til grunn under forrige behandling av saken, mener Suzy Haugan.

Hun sier dette ga politikerne mer tid til å sette seg inn i den kompliserte saken, og Frank Pedersen sier tiden ble brukt til å prate med andre partier.

– Vi har hatt en god politisk prosess der vi har vært åpne og inkluderende overfor andre partier. Vi har hatt felles møter, og på de siste møtene inviterte vi også inn MDG, sier Pedersen.

MDG er, i likhet med KrF, medlem av posisjonen. Det endte med at kommunestyregruppa til MDG ble splittet, og to av de fire medlemmene stemte sammen med opposisjonspartiene H, V, Frp og KrF.

– Det var de som vippet saken, sier Pedersen.

– Tusen takk til MDG, de sørget for dette flertallet, sier Haugan.

Med 25 mot 24 stemmer ble vedtaket om å fortsette å ha sykehjemsplasser i Søndre Slagen vedtatt.

– Posisjonspartiene har blitt enige om en felles politisk plattform, bryter dette med den overenskomsten?

– Nei, i den politiske plattformen står det at nye plasser skal driftes av kommunen. I denne saken er det snakk om allerede eksisterende plasser, sier Alexander Hangaas i KrF.

KrF, og to medlemmer i MDG, stemte altså på tvers av sine politiske samarbeidspartier.

Andre tilbydere

I denne saken har det vært mye snakk om sykehjemmene på Nes og Tolvsrød, men dette nye vedtaket sier ikke at det er dagens driver, Lovisenberg Omsorg AS, som automatisk skal få fortsette driften ved disse to stedene.

Vedtaket sier nemlig at kommunen skal utlyse en konkurranse om kontrakt for 84 sykehjemsplasser som skal lokaliseres til Søndre Slagen.

– Så dette kan ende med at det blir en annen tilbyder på en annen tomt i dette distriktet som får anbudet?

– Ja, andre aktører med store bygg som vil være egnet til slik drift kan melde seg på. Vi ønsker oss ideele drivere, sier Hangaas, og legger til at det skal mye til for at det åpnes for annen type bebyggelse her ute på Nes.

– Det er begrensninger på hva eventuell etterbruk av dette stedet kan bli. Jeg vet mange lurer på om det spekuleres i å få dette omregulert til boliger, men aldri i verden om vi politikere vil tillate boliger her, sier Hangaas, mens han går rundt i parken i den lave vintersolen.

– Kanskje denne eiendommen burde bli båndlagt til slik bruk som det er her i dag, sier Moldvær.

Les også

Rikmannsdatteren opplevde store tragedier, men etterlot seg et livsverk

– Dette er lureri

Olav Sanness Vika (SV) trekker fram akkurat dette usikkerhetsmomentet når han omtaler vedtaket, som han kaller et nederlag for eldreomsorgen i kommunen.

– Jeg frykter det eneste de oppnår med dette vedtaket, er å forsinke utbyggingen av eldreomsorgen i Tønsberg. Nå tror jeg det blir enda vanskeligere for kommunen å utvikle de sykehjemmene vi trenger for å møte eldrebølgen, sier Vika.

Han mener vedtaket er å kaste blår i øynene på innbyggerne.

– Det som gjør meg forbanna, er at dette er lureri. For vedtaket er ikke en redning av disse to stedene. Høyre overser glatt at kommunen på det nåværende tidspunkt ikke kan utse hvem som skal drive disse 84 plassene i Søndre Slagen. Det er ikke plass eller kapasitet til å bygge ut disse to stedene slik at de vil tilfredsstille kravene til en slik spesialisering som eldreomsorgen krever, mener Vika.

(Artikkelen fortsetter under bildet.)

– Men byggeier SBB har jo sagt at de kan bygge ut for å møte de kravene og ønskene kommunen har. Trekker du det i tvil?

– Ja, jeg gjør det. En slik utbygging vil bli vanvittig dyr, og det er ikke slik at investeringskostnadene blir borte selv om det er private som bygger. De tar det igjen i leie. Dersom de bygger ut en slik infrastruktur som trengs i slike sykehjem, binder vi som kommune oss til en drift der i førti år. Og det er sentrum som har underdekning, ikke Slagen som jo har Nes sykehjem. Jeg er livredd for at vi nå skal bruke penger på å gi byggeierne fortjeneste, og at det vil stanse utbyggingen av andre sykehjemmet, blant annet på Olsrød, sier Vika.

Stort behov

Venstres Suzy Haugan frykter ikke for Olsrød-planene.

– Det er et behov for 257 plasser til i eldreomsorgen før 2050, og derfor trenger vi mange ulike alternativer innenfor denne sektoren, sier hun.

Det er Frp enige i.

– Alle vi fire partiene som sto bak forslaget mener det er riktig å spre jobben med eldreomsorg. Kommunen alene klarer ikke dette, sier Moldvær.

– Og det er ikke slik at det er gunstig for kommunen å eie alt selv, slik posisjonen mener. Se på vedlikeholdsetterslepet kommunen har på vedlikehold av kommunal eiendom, sier Haugan.