Ja, slik sto det i TB før jul da en meningsmåling viste at 69 prosent ville ut av tvangsfylket. Politikerne gikk omtrent av skaftet, og så engstelige var de for å miste jobben at de kom med fornærmelser og en uhørt nedlatenhet mot velgerne, de som hadde innsatt dem.

Folkets dom var soleklar, men gruppeledere på fylkestinget «avfeier folkets mening som følelsesstyrt, lite faktabasert og at folket ikke forstår hva dette handler om.» Ja, det sa de, gruppelederne Kåre Pettersen (V) og Hans Edvard Askjer (KrF).

LES OGSÅ: Folkekravet om Vexit får liten støtte fra fylkespolitikere: – Veldig følelsesstyrt og lite faktabasert

Jeg innrømmer at jeg ble forskrekket over slike ovenfra-og-nedad-holdninger. Og tror faktisk det var like lite faktabasert da Pettersen og Askjer ble valgt, velgerne ante nok ikke at de var så arrogante og også ville nekte dem ordet – som det viste seg etterpå – ved å gå mot en folkeavstemning som 58 prosent ville ha. Velgerne hadde valgt dem, det var OK, men nå fikk de holde munn! Og bare fire dager seinere stemte fylkestinget freidig ned forslaget fra Rødt og Senterpartiet om folkeavstemning. Nok en gang fnyste de av folket.

Slik ville de unngå svaret de visste ville komme. I Arbeiderpartiet var det bare én som brøt ut, de andre mente at det ikke var nå det skulle være «vanlige folks tur», og ders tidligere parole om at «alle skal med», var også helt borte. Dessverre gjaldt dette ubegripelig nok også SV som skuffet mange. Men de snakket ikke høyt om det, ikke Kristian E. Sommerseth i intervju med TB, og ikke gruppeleder Ådne Naper på partiets hjemmeside om dette temaet. «For de mange – ikke for de få», står det der, noe de altså forandret til «for de få» i fylkestinget, stikk i strid med det SV ellers står for i striden om tvangssammenslåingene. At tre av MDGs fire heller ikke ville høre folkets mening, var også uventet.

Partiene gikk mot folkeavstemning fordi de ville bli sittende. De var altså villige til å tråkke ned et massivt flertall mot dette storfylket uten folkelig legitimitet, ikke særlig smigrende som demokratisk holdning. Det man hørte ute blant folk når dette ble diskutert, det var sinne mot fylkestinget som hadde tillatt seg den frekkheten å isolere seg i sin lille boble. La meg her straks få føye til at SV i fylkestinget nå støtter en oppsplitting (VG) – der har det nok vært en debatt.

LES OGSÅ: Sa verken ja eller nei til fylkessplitting

Ville stoppe prosessen

I debatten om folkeavstemning «utmerket» Venstres Kåre Pettersen seg med et forslag om å stoppe hele prosessen. Verken kommuner eller organisasjoner skulle få uttale seg – fylket skulle være som det er! -basta! Dermed hogde han over båndene til Venstres lange historie, pionerpartiet som på område etter område fikk gjennomført folkestyre i Norge. Her tok det slutt.

Nå er det som kjent blitt gjort vedtak i kommunene, og storfylket skal oppløses. De som nå i fylkestinget vil rette seg etter folkemeningen (VG), er SV, Rødt, Sp, Ap, Frp og halve Høyre. Venstre, KrF og MDG vil fortsatt overkjøre det uvillige folket, sitte og sutre, som noen sier det.

Et gammelt ordtak sier at hovmod står for fall. De hoverende politikerne er nå blitt satt på plass, de som ble valgt for å representere oss. Nå er det velgernes tur til fnyse av politikerne.

At politikerne som vil beholde fylket snakker om de ansattes ve og vel, det motsies av de ansatte på fylkeshusene, både i Tønsberg og Skien (TB), som sier de jobbet bedre hver for seg. Det har ikke blitt mer effektivitet eller bedre tjenester, nå går det mye tid og ressurser til reising og pendling over større avstander, hotell, diettpenger, både for politikere, administrasjon og ansatte. Dette er dyrt.

LES OGSÅ: Fylkestinget onsdag: Klart nei til folkeavstemning om deling av Vestfold og Telemark

Lite miljøvennlig

I Vestfold jobbet de tett sammen på kommunene, i Telemark må all kontakt skje etter godkjenning. Store organisasjoner bruker lang tid, i Vestfold gikk alt mye raskere. Ved stordrift mister de smådriftsfordelene hvor alt er lettere og raskere. Slik brukes mye ressurser unødig.

For partier som Venstre og MDG, som kaller seg miljøpartier, burde økte utslipp ved mye reising og pendling veie tungt. Sentraliseringen og de store avstandene krever sitt. Og hva med det menneskelige miljøet og større nærhet ved mindre enheter? Folk ønsker ikke lange reiseavstander, det har også med familielivet å gjøre. Teller ikke det?

LES OGSÅ: Ja til Vexit: To av tre vil splitte Vestfold og Telemark

Erik Bye sa en gang følgende: «Politikerne er til for folket. Når de slutter å høre hva folket mener, bør de finne seg noe annet å gjøre. Det første politikerne bør huske når de våkner om morgenen, er at de er valgt inn som folkets tjenere, ikke dets herrer.»

Det er flere på fylkestinget som ikke vil høre folkets mening, men opptrer som dets herrer. De bør få seg noe annet å gjøre. Dette kan velgerne hjelpe dem med til høsten når nominasjonene til det nye fylkestinget skal finne sted. Da bør de bort.