Et normalt strømforbruk i en vintermåned for en enebolig ligger vel på ca 4.000 kWt og med priser på 1 kr/kWt + nettleie vil regningene med dagens priser ligge på ca. 6.000 kroner.

Våre politikere har bestem at norske forbrukere skal betale det samme som i resten av Europa og at det er markedet som bestemmer prisen. Dette har de også gjort mulig gjennom å bygge linjer mellom Norge og Europa for eksport/import av energi.

Ser vi for oss en iskald vinter i Europa og Norge er det ikke utenkelig at denne prisen dobles og da vil også strømregningene for den enkelte forbruker dobles. Hvordan vil det slå ut for pensjonister, barnefamilier og for de med lave inntekter, når de kanskje må ut med 12.000 kr for strømmen for en måneds forbruk?

Politikere som skriker ut sin fortreffelighet på torg og plasser bør bli gjort oppmerksom på at vi forbrukere er klar over deres svik gjennom å forære kapitalinteressene det som er de norske innbyggeres eiendom, nemlig vår vannkraft.

På tide at vi krever det som er vårt.

(Strømprisen er i skrivende stund 100,76 øre/kWt, i tillegg komme nettleie)