La oss starte med klimakrisa. Det er ingen steder i FNs klimarapporter som sier vi har en klimakrise. Den benevnelsen kommer først når politikere og miljøaktivister sammenfatter klimarapportene på flere tusen sider til «Summary for policymakers», som er et hefte på mellom 40 og 50 sider.

At FN har klassifisert CO₂ som driveren av global oppvarming, er sprøyt. Det er bare i klimamodellene til FNs klimapanel at CO₂ og global oppvarming samsvarer med hverandre. I vitenskapens verden sies det at varmen kommer først, deretter økningen av CO₂. Dette bestemmes av en rekke fysiske lover. Over geologisk tid har det enten vært ingen korrelasjon eller en invers korrelasjon mellom CO₂ og temperatur. CO₂ blir også beskrevet som livets gass. Det er planteføde gjennom fotosyntesen. Uten CO₂ på jorden er det heller ikke liv her. Derfor er det uforståelig at Miljødirektoratet har klassifisert CO₂ som forurensing.

LES OGSÅ: Vann og strøm er Norges nye gull

Ingen energikrise

Vi har heller ingen energikrise i Europa. Den er politikerskapt, som et resultat av vanvittige klimaavgifter på fossil energi. Derfor har stater i Europa bygget ned sine kullkraftverk til fordel for vindturbiner som bare gir energi når det blåser sånn passe. Når de attpåtil kvitter seg med atomkraftverkene sine uten å tilføre tilsvarende lik mengde energi, ja da blir det energikrise, skapt av politikerne selv. Her hjemme har de overgitt selvråderetten over egen strømforsyning. Våre egne vannreserver tappes ned til fordel for Europa, som får strøm gjennom våre kabler. Det er et paradoks at, Støre nå valfarter til Brussel for å forhandle med EU for å få mer kontroll over egen energi i stedet for å ta tilbake selvråderetten over egen energi, som tilhører det norske folk, nedskrevet i grunnloven.

Norge har et tilnærmet dobbelt så stort statsbudsjett som f.eks. Finland med tilnærmet samme mengde innbyggerantall. Likevel har Finland en bedre velfungerende infrastruktur enn Norge. Det betyr at vi har et høyt statlig sløseriforbruk. Kan bare nevne Follobanen, elektrifisere oljeplattformer til 50 milliarder og putte CO₂ ned i Nordsjøen til et ukjent antall milliarder til ingen nytte. I tillegg kommer hundrevis av milliarder kroner som overføres til overnasjonale organisasjoner som vi ikke vet hvor bruker pengene.

LES OGSÅ: Miljøministeren med avledningsmanøver i skogen

Kutt i helse og sosial

Her hjemme innskrenker de vår valgfrihet ved å innskrenke vår kjøpekraft i form av ytterlige skatter og klimaavgifter. Våre velferdsgoder blir også kraftig utfordret. Det ser vi tydelig i dag med reduserte overføringer til helse, omsorg og sosiale tjenester. Det mangler i dag 5.900 sykepleiere og 2.600 helsefagarbeidere, et antall som om få år må øke til 40.000, om en skal holde tritt med utviklingen i innbyggerantall og demografi. 214.000 står i dag uten fastlege. Det blir ikke bedre når helseministeren varsler mindre overføringer til sykehusene, nedleggelse av fødeavdelinger, pluss at helsetilbudet til eldre og kronisk syke forverres ytterligere.

Derfor ønsker Norgesdemokratene å snu denne trenden. Vi er et nasjonalkonservativt parti. Derfor vil vi ha søkelys på det nasjonale med å ivareta eget folk og rike. Vårt motto er «Norge først», så får vi nedprioritere andre ting som symbolpolitikk og saker som ikke er til det beste for Norge.