Vi politikere som er satt til å styre kommunen og som skoleeier, må begynne å ta innover oss og lytte til de bekymringene som innbyggerne kjenner på. Vi er satt til å lede med støtte av innbyggerne. Da må vi vise oss tilliten verdig.

Sektoren oppvekst og opplæring har alltid vært flinke til å holde budsjettene sine, men har de siste årene blitt straffet fordi andre sektorer har hatt et massivt merforbruk. Det mener jeg er urettferdig, og vi må begynne å prioritere annerledes.

For politikk handler om å prioritere og det å ville noe, og det virker som om dagens posisjon med Arbeiderpartiet og Senterpartiet i spissen ikke vil nok.

LES OGSÅ: Tønsberg-skolen: Lovbrudd å ta lærerne fra elevene!


Når Senterpartiets Jill Eirin Undem sier at problemet i skolesektoren henger sammen med manglende midler, og at vi ikke har et alternativt forslag til hvordan vi i så fall skal dekke inn de 6 millionene i skolen, så stemmer ikke det. Det handler om prioriteringer vi politikere gjør og har gjort de siste årene.

Vi har muligheten til å gjøre noe med kuttene i oppvekst og opplæring, men nøkkelen sitter posisjonen og Jill Eirin på. Når Arbeiderpartiet og Senterpartiet sier at «vi får servert et historisk dårlig opplegg av regjeringa», så er det en enorm ansvarsfraskrivelse. De kaster regjeringa foran seg fordi de ikke tør å innrømme at de ikke evner å prioritere. For realiteten er at dersom posisjonen med Arbeiderpartiet og Senterpartiet prioriterer andre ting i sine alternative budsjetter, så velger de å prioritere ned barn og unge. Det må de ta ansvar for.

LES OGSÅ: Kommuneøkonomien gjør at skoler bryter loven: – Vi lurer litt på hvordan de forsvarer dette lovbruddet


Dersom vi lokalpolitikere velger å prioritere annerledes, og finner alternativ inndekning, har vi råd til å satse på oppvekst og opplæring. Og det er mulig. Det viser Tønsberg Høyres alternative budsjettforslag. Vi har lyttet til elever, foreldrene og lærerne og satset på oppvekst og opplæring i vårt alternative budsjett. Fordi vi vil mer for våre barn og unge.

LES OGSÅ: Neste års budsjett: De rødgrønne vil styrke bemanningen i barnehagene

Mer til skole

I Høyres alternative budsjett styrker vi oppvekst og opplæring i 2021 med ca. 8,5 millioner kroner, og 12,1 millioner i 2022. Det er 4,3 millioner kroner mer i 2021 og 7,6 millioner kroner mer i 2022 enn posisjonen legger opp til. Det er penger som betyr noe for våre barn og unge. Også skal jeg være den første til å erkjenne at det er ikke nok for å unngå mange av kuttene i oppvekst og opplæring, men det er en god start og gjør hverdagen noe bedre i barnehagene og skolene våre.

LES OGSÅ: Ellevill lønnsfest for kommuneansatte: – Helt hinsides


Høyre prioriterer barn og unge i vårt alternative budsjett. Vi har blant annet foreslått:

 • Ikke endre åpningstidene i barnehagene og SFO.
 • Ikke redusere leirskolen med et døgn og ikke avvikle Hudøyturene.
 • Sikre at barn som ikke har rett til barnehageplass, barnehageplass.
 • Styrke budsjett til vikarer i oppvekst og opplæring med 1,5 mill.
 • Ikke kutte i avlastning på røde dager og sommerferien for barn med nedsatt funksjonsevne.
 • Opprettholde svømmeopplæringen og ikke redusere tilbudet i svømmehallen.
 • Ikke redusere grunnbemanningen i bemannede boliger.
 • Styrke lavterskeltilbud psykisk helse for barn og unge.
 • Oppgradering av IT-utstyr i klasserommet for lærere i forbindelse med Fagfornyelsen.
 • 1 mill til flere lærlinger i kommunen.
 • Sette av midler til tiltak for å motarbeide barnefattigdom.

Dette har vi fått råd til fordi vi har prioritert annerledes enn rådmannen og Arbeiderpartiet, Senterpartiet, KrF og MDG. Vi har skjermet barn, unge og de svakeste i Tønsberg ved å redusere rådmannens buffer, selge eiendommer, fase ut stillinger i teknisk drift, fase ut en kommunalsjef fra 2022, ikke erstatte utlyst vikarstilling som kommunikasjonsrådgiver, seniorsentrene i større grad skal være selvfinansiert, harmonisering av stillingsbrøk på Re helsehus mot andre helsehus, og at gebyrer i byggesaker settes til selvkost. Vi foreslår også å redusere størrelsen på kommunestyret og utvalgene, som vil spare kommunen for over 1,1 million i egne godtgjøringer i 2024.

LES OGSÅ: Kommunen «der barn ler» vurderer salg av en rekke lekeplasser

Politikken til Arbeiderpartiet, Senterpartiet, KrF og MDG bærer preg av mange gode intensjoner, men ikke et helhetlig og langsiktig prosjekt for hva man vil med Tønsberg-skolen. Det bekymrer meg, og det har begynt å bekymre innbyggerne i Tønsberg.

Derfor håper jeg posisjonen kan komme oss partier som viser at det er mulig å finne alternativ inndekning i møte, og sette seg ned og forhandle om et godt budsjett for Tønsberg. Men er de villige til det?

Så til alle politikerne som mener at dette ikke er mulig: Det er mulig hvis man vil nok.