Dette er den nye Færder-ordføreren

Jon Sanness Andersen fra Arbeiderpartiet er den nye ordføreren i Færder. Oppvekstsektoren blir enda rødere, styrt av Felleslista.