Gå til sidens hovedinnhold

Stor mangel på legemidler – frykter for pasienter

Artikkelen er over 3 år gammel

Sikkerheten til norske pasienter trues av mangel på viktige medisiner, advarer Høyre-politiker.

(Siste)

– Jeg er mer bekymret for at tilgang på viktige medisiner skal opphøre i en nødsituasjon enn at kritisk infrastruktur i Norge skal rammes, sier stortingsrepresentant Sveinung Stensland (H) til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).

Egen sak i Stortinget

Antall meldinger om leveringssvikt av legemidler i Norge er mangedoblet fra 2007 og fram til i dag, viser en risikoanalyse av legemiddelforsyningen som Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har laget.

I Norge manglet det 34 medisiner i 2008. I 2017 var tallet 358. Det var nesten en dobling fra året før, viser tall som VG har brukt fra Legemiddelverket.

– Situasjonen er bekymringsfull. Den norske befolkningen må sikres en god og forsvarlig tilgang på viktige legemidler, påpeker Stensland.

Han vil følge opp den norske rekordmangelen på medisiner med en egen sak i Stortinget i høst.

– Dessverre har vi sett flere kritiske og langvarige mangelsituasjoner de siste årene, og vi er blitt sårbare hvis leverandørene får produksjonsproblemer, påpeker Stensland.

Mer egenproduksjon

Ifølge helsepolitikeren kan vi bli mindre sårbare ved å legge til rette for mer produksjon i Norge. I dag kjøper vi det meste av medisinene fra utenlandske produsenter.

– Norge er nesten fullstendig avhengig av legemiddelimport fra utlandet, og løsningen på problemet med mangel på viktige medisiner vil først og fremst være internasjonalt samarbeid, mener han.

Den store medisinmangelen skyldes produksjonsproblemer, at legemidler trekkes fra markedet, problemer med logistikken og en rask økning i etterspørselen. Dette er DSBs viktigste forslag for å sikre en bedre tilgang på legemidler:

  • Forpliktende samarbeid i Europa
  • Vurdere økt lagerhold på kritiske legemidler
  • Vurdere å etablere en hjemmel for rasjonering av legemidler
  • Bedre system for varsling av mangler
  • System for prioritering av legemidler ved knapphet

– Mangelen på legemidler skaper stadige utfordringer for norske pasienter. Også leger og apotek må bruke energi for å improvisere alternative løsninger. Stadig flere nordmenn er avhengig av en stabil forsyning av legemidler for å overleve, sier Stensland.

Egen beredskap

Han mener det trengs en beredskap for forsyningssvikt for enkeltlegemidler, i tillegg til beredskap for ulykker, katastrofer og krisetilstander.

– Flere og flere nordmenn overlever og lever betinget av jevn og god legemiddelbehandling, sier Høyre-politikeren.

– Legemiddelindustrien virker å være mer opptatt av å markedsføre nye legemidler enn å sørge for at medisinene som er på markedet også er å få tak i, hevder han.

Direktør for Legemiddelindustrien (LMI), Karita Bekkemellem, har tidligere sagt at mangelen på legemidler er en internasjonal utfordring som påvirkes av færre produksjonssteder og trangere logistikk. Stensland minner om at regjeringen allerede har gjennomført flere tiltak i arbeidet med å prioritere god og forsvarlig tilgang på viktige legemidler til befolkningen.

Saken fortsetter under bildet.

Avbrudd stiger raskt

Avbruddene i forsyningen av legemidler stiger raskt, ifølge Anne Markestad, rådgiver for forsyningssikkerhet ved Mangelsenteret ved Oslo Universitetssykehus. Det betyr at et økende antall pasienter som behandles i primærhelsetjenesten må endre sin standardmedisinering.

Senest i sommer oppsto det en mangel på to legemidler som brukes i behandling av høyt blodtrykk.

– Pasientene det gjelder får en tilstrekkelig behandling, men det er mer ressurskrevende og blir mer kostbart for primærhelsetjenesten og sykehusene, sier Markestad til ANB.

– Vi har en global legemiddel- og råvareproduksjon, og utfordringene det skaper nasjonalt må vi finne en løsning på, understreker Markestad. (ANB)

Kommentarer til denne saken