(Siste)

– Vi ser med stor bekymring på at verken kommunene eller spesialisthelsetjenesten i forslaget til statsbudsjettet får de nødvendige rammene til å følge opp personer med alvorlige psykiske helseplager. Altfor mange opplever problemer med psykisk helse, sier stortingsrepresentant Tellef Inge Mørland (Ap) til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).

Må mene alvor

Mørland har i anledning verdensdagen for psykisk helse spurt helseminister Bent Høie (H) om hvorfor han ikke har klart å innfri den såkalte gylne regelen. Den innebærer at rusbehandling og psykisk helsevern hver for seg skal ha en årlig vekst som er høyere enn vanlig sykehusbehandling.

– Personer med alvorlige psykiske utfordringer blir holdt for narr når satsingen fra regjeringen uteblir år etter år, hevder han.

– Det er fint at helseministeren har lovet et løft for psykisk helse. Men når denne satsingen ikke blir omsatt i praksis, er det nesten verre med et slikt løfte enn ikke å komme med noe i det hele tatt. Det er på tide at Høie viser at han mener alvor med den gylne regel, understreker Mørland.

Følger ikke regel

Veksten i somatikken har vært fem ganger så stor som i psykisk helsevern i perioden 2013 til 2017, viser en ny rapport fra Helsedirektoratet. Disse tallene er ikke i tråd med den gylne regel som statsråden selv har vært med på å innføre, mener Mørland.

– Hvert år registreres det mellom 500 og 600 selvmord i Norge. Det er vanlig å anta at det er ti ganger så mange selvmordsforsøk som selvmord. Langt flere sliter med den psykiske helsen, påpeker han.

– Forslaget vårt om et lavterskeltilbud for psykisk helse i kommunene ble dessverre nedstemt av regjeringen. Økt bemanning i skolehelsetjenesten med blant annet e-helsesøstre kan stoppe psykiske helseplager på et tidlig tidspunkt, sier Ap-politikeren.

Helseministeren må gi et skriftlig svar til Mørland innen seks virkedager.

Prioriterer psykisk helse

Tidligere har Høie sagt at psykisk helse og rus er blitt prioritert i hele hans periode som helseminister, og at han derfor har gjeninnført den såkalte gylne regelen, som de rødgrønne fjernet.

– Den har ført til en høyere prioritering av disse pasientgruppene og er i det store og hele innfridd for ruspasientene. Jeg er ikke fornøyd med resultatene innenfor psykisk helse, selv om situasjonen hadde vært enda verre uten den gylne regel, sa han til NTB.

Onsdag undertegnet Høie en erklæring om å prioritere psykisk helse og å jobbe for å likestille psykisk og fysisk helse. Det skjedde i Storbritannia i anledning verdensdagen for psykisk helse.

– Regjeringen har også prioritert psykisk helse i kommunene, og vi ser en kraftig oppbygging av tilbudet der. Jeg har gitt klar beskjed til helseregionene om at jeg forventer at de følger opp den gylne regel i 2018, legger han til. (ANB)