Knappe tre uker før stortingsvalget får Støre støtte fra 32 prosent av de spurte i meningsmålingen, som Sentio Research har gjort for Nationen. Det er en fremgang for Støre på 6 prosentpoeng siden i fjor sommer.

29 prosent av de spurte foretrekker at Solberg fortsetter som statsminister.

Målingen avdekker dessuten at et knapt flertall av de spurte mennene ønsker Solberg som regjeringssjef etter valget (37 mot 33 prosent), mens et klarere flertall av de spurte kvinnene vil ha Støre (30 mot 21 prosent).